sjabloon catalogus zonder prijs of datum (opleidingen)

sjabloon catalogus zonder prijs of datum (opleidingen)

sjabloon catalogus zonder prijs of datum (opleidingen)

Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen

Tip 1: onderzoek bij jezelf wat je precies verwacht van de ander.

Als je zelf niet weet wat je nodig hebt of verwacht of als je je verwachting nog niet duidelijk gemaakt hebt naar de ander, is het voor de ander bijzonder moeilijk om hieraan te voldoen.

Uitspraken zoals “dit doe je toch niet” of “dat kon de ander toch wel weten” helpen je niet vooruit. Ervaar je ongenoegen? Onderzoek wat er aan de hand is en formuleer voor jezelf waarover het gaat. Stel jezelf de vraag of de kwestie belangrijk genoeg is om het gesprek aan te gaan met de ander.

Indien je er voor kiest om niet in gesprek te gaan met de ander is het belangrijk dat je stopt om je te ergeren. Maak gebruik van je “delete” knop.

Wil je in gesprek gaan met de ander? Zorg ervoor dat je weet wat je verwacht van de ander en onderzoek hoe je dit op de best mogelijke manier kan verwoorden. Volgende tip kan je hierbij helpen

Tip 2: Gebruik de Harvard methode van Ury en Fischer om het conflict uit te spreken

Kies je ervoor om in gesprek te gaan met de ander? De Harvard methode van Ury en Fischer kan je helpen om bij de essentie te blijven.

  • Maak onderscheid tussen de persoon en het probleem (zacht op de persoon, hard op de inhoud): waarover gaat het? Formuleer een duidelijke ik-boodschap gebaseerd op feiten. Op deze wijze vermijd je om verwijtend over te komen.
  • Focus niet op standpunten, maar op de achterliggende belangen: wat wil elke partij? Geef aan wat er voor jou belangrijk is, wat je verwacht en onderzoek wat voor de ander belangrijk is.
  • Zoek oplossingen waarbij beide partijen profiteren: hoe zorgen we voor een win-win? Doe moeite om te luisteren naar de ander. Wees ook bereid om je eigen oplossing aan te passen.
  • Maak gebruik van objectieve criteria: zoek rechtvaardige criteria waardoor niemand zich “gepakt” voelt.
  • Ken je Beste Optie Zonder Overeenkomst (BOZO): onderzoek vooraf zoveel mogelijk opties waar jij tevreden kan mee zijn. Geef ook ruimte aan de opties van de ander. Indien je ervan uitgaat dat slechts 1 optie mogelijk is, is het gesprek snel afgelopen.

Tip 3: Handel pro-actief en oefen je in het uitspreken van je verwachtingen nog voor er conflicten zijn.

Creëer in je team een sfeer waarin mensen hun verwachtingen naar elkaar snel leren uitspreken en leren omgaan met diversiteit.

Bouw teammomenten in waarbij naast aandacht voor inhoud ook aandacht is voor wat teamleden verwachten van elkaar om de job op een goede manier te kunnen doen en om zich goed te voelen in het team.

In een team waar verschillen bespreekbaar gesteld worden en teamleden leren om aan te geven wat ze van elkaar verwachten (en ook leren om verwachtingen bij te stellen) kan pittig gediscussieerd worden, waardoor zowel de werking als de teamleden kans hebben om te groeien.

Meer informatie?

Merk je dat je het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan of lijkt het alsof je boodschap steeds verkeerd begrepen wordt? Dan is een vorming helder communiceren iets voor jou! Durf je het gesprek niet aangaan, volg dan zeker een opleiding assertiviteit.

Wil je leren omgaan met conflicten? Dan raden we jou deze opleiding aan: https://apbvonk.be/events/help-een-conflict-in-mijn-team/

Ook een coaching kan een oplossing zijn. Contacteer ons vrijblijvend via lieve.vandurme@apbvonk.be of op 050 40 31 83.

Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.


Momenteel is deze opleiding nog niet ingepland. Vul jouw gegevens in op de interesselijst, wij contacteren jou zodra de opleiding ingepland staat.