Wie zijn wij?

Vonk is het vormings- en expertisecentrum van de provincie West-Vlaanderen. Door vorming, selectie, coaching, teambegeleiding, bemiddeling en consulting geven we lokale besturen de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur aan te vatten.

Bouw als startende of ervaren medewerker (nieuwe) kennis op en ontwikkel je vaardigheden.
Wissel in collegagroepen ervaring uit met mensen uit het werkveld.
Vonk geeft opleidingen op maat van de noden en verwachtingen van jouw organisatie. Geen cursus uit de kast dus, maar praktijkexpertise toegepast op jouw organisatie.

Op zoek naar een frisse kijk op je ontwikkelingstraject?
Onze coaches stellen graag net die vragen die je motiveren om tot nieuwe resultaten te komen.
Een nieuw team vormen? We helpen je duidelijkheid scheppen in doelstellingen, taken, rollen en procedures. Zo helpen we de neuzen in dezelfde richting te zetten.
Spanning in het team? De behoeftes van alle partijen geven we aandacht en maken we helder. Voor iedereen. We zoeken samen naar oplossingen waarin iedereen zich vindt.

Doe je voordeel met Vonk

Doe je voordeel met Vonk

Praktijkgericht
Vonk is het enige vormings- en expertisecentrum in West-Vlaanderen dat zich uitsluitend richt op de ondersteuning van lokale besturen. Vorming of ondersteuning bij Vonk is doordrenkt van de praktijk. Want Vonk kent je lokale context bijzonder goed.

Op maat
Vonk is een unieke interface tussen Provincie West-Vlaanderen en de lokale besturen. Zo bekom je expertise van de provincie op jouw maat.

Verankering
Het aanbod is breed en omvat veel zorg voor het voor- en natraject van vormingen en begeleidingen. Hierdoor krijg je een optimaal leereffect en verankering in de dagelijkse werking van je organisatie.

Aankoopcentrale
Voor populaire vormingen vervult Vonk de unieke rol van aankoopcentrale. Geen beslommeringen, want wij verkennen voor jou de markt en staan in voor de aankoopprocedure. Resultaat: een optimale organisatie, lage prijs en kwaliteitsbewaking.

Voordelige abonnementsformule
West-Vlaamse lokale besturen kunnen kiezen voor een abonnement. Zo krijg je niet alleen de garantie op een lage prijs, maar kun je ook gratis netwerken met collega’s van andere besturen.