Help, een conflict in mijn team!

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden

Doelstelling

  • In staat zijn om conflictsituaties die zich binnen het team voordoen te analyseren en te begrijpen
  • Kunnen beheren van conflicten die ontstaan tussen medewerkers

Programma

Tijdens de opleiding vertrekken we vanuit verschillende invalshoeken.

  • In eerste instantie bekijken we een conflict vanuit verschillende invalhoeken (model van Ardoino, teamdoelmatigheidsmodel, groepsdynamica). Een conflict is immers meer dan iets wat zich tussen 2 personen afspeelt.
  • Vervolgens staan we stil bij de eigen stijl om op te gaan met conflicten en leren we een conflict analyseren. We bekijken hoe je als leidinggevende kan optreden in de verschillende stadia van een conflict.
  • We onderzoeken hoe je als leidinggevende kan bemiddelen bij conflicten in je team.
    Hierbij oefenen we de verschillende vaardigheden die je als leidinggevende kan inzetten bij het omgaan met conflicten binnen je team.

Werkvorm

Tijdens deze opleiding gaan we actief aan de slag met vragen en situaties van deelnemers.
We gebruiken deze als basis om de verschillende modellen op toe te passen.
We oefenen vaardigheden om te bemiddelen.

Trainer

Lieve Van Durme werkt als consultant bij Vonk. Zij vulde haar master in de psychologische en pedagogische wetenschappen o.a. aan met opleidingen in conflictbemiddeling (postgraduaat sociale bemiddeling), procesgericht begeleiden van groepen, systeeminterventies en gezinstherapie, coachen. Als trainer – gecertificeerd coach bouwde zij ruime ervaring op in het geven van opleidingen i.v.m. persoonlijke, communicatieve, teamgerichte en leidinggevende competenties.


Prijs

300,00€
€300 voor abonnees, €330 voor niet-abonnees, vrijgesteld van BTW en lunch inbegrepen
Vonk

Plaats

Vonk
Koning Leopold III-Laan 41 - Filiaal 3 - Sint-Andries-Brugge
Sold out!