Marktplein 1

Over de kracht van de plek waar het netwerk samen komt, samen werkt en vonken geeft

Vonk verkeert in een bevoorrechte positie om lerende professionals uit lokale besturen regelmatig fysiek samen te brengen. We geloven er heel sterk in dat wij deze professionals ook asynchroon met mekaar moeten verbinden. Daartoe bieden we een community platform aan, Marktplein 1, waarbij ze tussentijds met elkaar kunnen communiceren, informatie delen, tips en vragen uitwisselen en samen werken, met als doel een (h)echte actieve community te vormen om elkaar te helpen, te inspireren en te versterken.

Dat is trouwens het doel van Vonk: het netwerk van professionals van lokale besturen faciliteren zodat het netwerk kan werken – zelfs zonder tussenpersonen.

Vonk ziet leren als een door-en-door sociale activiteit en zet daarom heel intensief in op community-vorming.

Vonk ziet leren als een door-en-door sociale activiteit. Mensen samen brengen in leeruitdagingen, en hen samen aan het werk zetten is de sleutel. We stimuleren met interessante inschrijvingstarieven dat 1 bestuur meer deelnemers stuurt naar 1 Vonk-event. Dat is extra sterk: dat er zich rond de leer-uitdaging een interne community in het bestuur ontwikkelt. Het is de krachtigste en meest duurzame vorm van leren en ontwikkelen. En als we dat dan ook nog eens vernestelen met externe communities, krijgen we echt vuurwerk.

Voor Vonk zijn traditiegetrouw de meest hechte communities die van professionals uit West-Vlaanderen. Maar met Marktplein 1 tillen we dat op een Vlaams-breed niveau, want we zetten natuurlijk de grenzen open voor professionals uit andere provincies. Zo krijgen de communities voldoende kritische massa en voldoende diversiteit om echt interessant te zijn.

Ons platform is Marktplein 1 gaan heten: een plein waar we samenkomen, een markt waar we samen kennis uitwisselen en maken, en een plek waar je traditioneel wel eens het gemeentehuis vond. Dit is de kern van ons plein: de professionals uit de lokale publieke sector bouwen aan een gezamenlijk, gedeeld project – hun “common-s“, hun “gemeen-te“.

Marktplein 1 is operationeel vanaf mei 2022, maar we implementeren het perkje per perkje. Even geduld dus!

Alle medewerkers van abonnee-besturen van Vonk zullen hoe dan ook toegang krijgen tot het platform. Voor losse activiteiten zit toegang voor deelnemers van niet-abonnee-besturen vervat in de deelnameprijs. Deze toegang is onbeperkt in de tijd.

Niet-abonnee-besturen kunnen mits een jaarlijkse lage financiële bijdrage al hun personeelsleden – hoe veel of hoe weinig dat er ook zijn – toegang laten krijgen tot Marktplein 1.

De basisprincipes van Marktplein 1

Marktplein 1 is het open en laagdrempelig platform voor alle professionals die tewerkgesteld zijn in de West-Vlaamse lokale publieke sector; het zet zijn grenzen graag open voor professionals uit andere provincies;

Marktplein 1 is een infrastructuur voor dit netwerk, dat de collectieve intelligentie van deze sector in deze regio exponentieel kan vergroten, door professionals, content en processen met mekaar te verbinden, om zo netwerkenergie op te wekken om deze in de richting van de nodige oplossingen te regisseren;

Marktplein 1 wil een evenwicht zien waarbij elke professional en elk bestuur veel krijgt, maar ook veel geeft en deelt;

Marktplein 1 bewaakt dat content die er gedeeld en verrijkt wordt niet voor commerciële doeleinden weggetrokken wordt van het platform, maar er als een gemeen goed vrij gedeeld, gebruikt en verrijkt wordt

Dit is de kern van ons plein:

De professionals uit de lokale publieke sector bouwen aan een gezamenlijk virtueel, vernetwerkt project:

hun virtuele “common-s”, hun “gemeen-te”,

en stijgen hiermee boven hun kleine, lokale context uit met als resultaat

een niet eerder geziene collectieve intelligentie – een onderschatte kracht om elke uitdaging in de werkcontext mee aan te pakken.