Blog

Coaching: re-integratie na burn-out

Wanneer kan je opnieuw aan de slag na een burn-out? De timing van de werkhervatting is belangrijk. Normaliter kan iemand het werk terug hervatten als hij in staat is om thuis dagdagelijkse taken weer op te nemen en als hij zijn energie- en stressniveau in evenwicht kan houden. Overleg tussen medewerker en arts over de haalbaarheid en tijdstip van de werkhervatting is nodig. Hoe pak je de re-integratie aan? De coach helpt de coachee een stappenplan op te maken voor de werkhervatting. Bij [...]

Nele Hermie behaalt diploma (postgraduaat) coach en teambegeleider

Twee jaar lang volgde Nele de postgraduaat opleiding ‘coach en teambegeleider’. Wat deze opleiding precies inhoudt, laten we Nele hierna vertellen: ‘Na diverse kortlopende (coaching)opleidingen, besloot ik dat de tijd rijp was om een diepgaandere training tot coach te volgen. Gedurende twee jaar werd ik ondergedompeld in het oplossingsgericht en creatief coachen. Als oplossingsgerichte coach ga ik met de coachee of het team vanuit de huidige situatie op zoek naar de gewenste situatie. Samen zorgen we voor een duidelijke omschrijving [...]

Van evaluatiecylus, naar feedbackcyclus: naar een coachende leiderschapsstijl

Essentieel bij de nieuwe feedbackcyclus is het verleggen van de klemtoon naar informele feedback. Het versterken van vaardigheden van leidinggevenden rond het geven van deze feedback is dan ook een centraal thema. Steeds meer organisaties zetten dan ook in op groeitrajecten met hun leidinggevenden. Slechts wanneer er sprake is van herhaaldelijke ernstige tekortkomingen bij de medewerker wordt nog overgegaan naar evalueren. Het schakelen tussen de informele feedback en het opstarten van een officiële evaluatieprocedure is een cruciale keuze in de [...]

Versterken van leidinggevende vaardigheden: het verhaal van Jan

Deze case is een illustratie van de aanpak binnen een coachingsessie die deel uitmaakt van een traject van een 6-tal sessies. Om de privacy te respecteren gebruiken we in de tekst een fictieve naam. De situatie: De organisatie biedt Jan, na overleg, de mogelijkheid om in een coachingtraject te stappen waarin zal worden ingezet op communicatie en leidinggeven. Deze algemene uitgangspunten zetten we om in concrete doelstellingen: duidelijke feedback formuleren, ruimte geven aan medewerkers om input te leveren, eigen werk plannen en [...]

Terug aan het werk na een burn-out? Wat nu?

Medewerkers die opnieuw aan de slag gaan na een burn-out doen dit met heel veel verwachtingen of vragen. Ze zijn benieuwd of soms wel angstig over wat hun chef en collega’s zullen denken en hoe ze zullen reageren. Ze vragen zich af hoe de heropstart zal verlopen en of ze het werk wel zullen aankunnen. Ze hopen niet opnieuw te hervallen en ze willen ook niet meer in dezelfde valkuilen trappen. Vaak hebben ze het idee dat ze eerder gefaald hebben en [...]