Blogberichten

“Ik verwacht van medewerkers dat ze een growth-mindset hebben” Op 1 januari 2023 nam Stijn Lombaert officieel de fakkel over van de vorige provinciegriffier, Geert Anthierens. Vonk sprak met Stijn Lombaert over de uitdagingen van moderne (overheids)organisaties, leiderschap en de kansen en uitdagingen die AI met zich meebrengt. Ben je ook benieuwd naar de eerste

Het Koninklijk besluit van 13 augustus 2023 inzake het bestuur van overheidsopdrachten en concessies en tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Het Comité inzake het bestuur van de overheidsopdrachten en concessies Bij wet van 18 mei 2022 die de “basiswet” van 17

Als TOAH-leerkracht zijn er weinig mogelijkheden om je successen en/of uitdagingen met collega’s te delen.   Op 16 november 2023 organiseert Klasziekaal daarom een intervisiemoment voor TOAH-leerkrachten.  De bedoeling is om te leren uit elkaars ervaringen. Welke opdrachten voer je uit bij de zieke leerling? Waar loop je tegenaan? Waar ben je tevreden over? Wat

“Vroeger stond ik aan de kant van het beleid, nu aan de kant van het beheer” In het begin van de zomervakantie ging Vonk op bezoek bij de algemeen directeur van Oostrozebeke, Carl Vereecke. Het werd een aangenaam en geanimeerd gesprek waarbij heel wat actuele items aan bod kwamen, zoals de complexiteit van vraagstukken waar

In een positieve leeromgeving leren en ontwikkelen medewerkers op een leuke én efficiënte manier. Wanneer je het geleerde kunt toepassen, nieuwe inzichten krijgt, zelf kan doen in plaats van ‘aanhoren’, ruimte krijgt om te reflecteren en er voldoende afwisseling in de leervormen is, dan kiezen medewerkers zelf om te leren en zich te ontwikkelen. Zo

Onze voorzitter, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, heette de talrijke deelnemers welkom, waarna moderator-ervaringsdeskundige Bert Oris het inhoudelijk gedeelte aftrapte. Tijdens zijn presentatie stelde hij het memorandum in vraag, ging op zoek naar alternatieven zoals de beleidsscan of databanken en gaf een aantal aanbevelingen mee voor het opstellen van het meerjarenplan. Vervolgens gaf Jonas De Wit van

Op 8 februari 2023 werden heel wat wijzigingen aan de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Marc De Caster maakte voor jou een gestructureerd overzicht in chronologische volgorde op basis van de datum van inwerkingtreding.

In een lokaal bestuur stromen veel nieuwe medewerkers in en veranderen medewerkers regelmatig van functie. Wat ook jouw taak is binnen het lokaal bestuur, een basisinzicht in de beleids- en beheerscyclus is onontbeerlijk voor elke medewerker binnen het lokaal bestuur. Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Hoe ga ik om met conflicten door zaken die niet uitgesproken worden, door verwachtingen die niet verwoord worden? Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Behoor je tot de directie of staf van een woonzorgcentrum en wil je graag de vinger aan de pols houden voor wat betreft nieuwe regelgeving, tendensen en methodieken in jouw vakgebied? Zou je dat idealiter samen willen doen met collega's die voor dezelfde uitdagingen staan als jij en met wie je ervaringen en goede praktijken kan uitwisselen?

Bekijk ook onze aankomende opleidingen

Geen evenementen gevonden!