Algemene voorwaarden opleidingen open aanbod

Facturatie

• Vonk verstuurt de factuur de dag na de aanvangsdatum van een opleiding op basis van de aanwezigheden.

• De cursist en/of zijn bestuur verbinden zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

• Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van €35.

Annulering

• Annuleren dient schriftelijk te gebeuren t.a.v. info@apbvonk.be.

• Annuleren is kosteloos tot één week voor de aanvang van de cursus.

• Vanaf één week voor de aanvang van de cursus is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding en voor de aanvang, door een andere deelnemer.

• Ook voor cursisten die zich inschrijven in de laatste week vóór aanvang van de cursus en terug annuleren, is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

• Indien een cursist kan aantonen dat hij/zij niet aan de cursus kon deelnemen omwille van overmacht en dit ten laatste op de aanvangsdatum van de cursus meedeelt, dan kan het directiecomité beslissen om de inschrijfprijs niet te factureren.Vonk heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat Vonk hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht zich uit te schrijven.

• Vonk streeft ernaar om ten laatste één week voor aanvang van de cursus de cursisten op de hoogte te brengen van eventuele annulatie.

aansprakelijkheid

De cursist neemt kennis van het feit dat Vonk, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade ( zowel materiële als lichamelijke) veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de opleiding.

Portretrecht

Tijdens sommige opleidingen maken wij beeldmateriaal. Mocht u er niet akkoord mee gaan dat dit op onze website of in onze publicaties wordt gebruikt, kunt u dit melden op info@apbvonk.be.