Hoe omgaan met conflicten over zaken die niet worden uitgesproken?

Hires-Vonk_WAL7176-391x260

Hoe ga ik om met conflicten door zaken die niet uitgesproken worden, door verwachtingen die niet verwoord worden?

Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Tip 1: Onderzoek bij jezelf wat je precies verwacht van de ander

Als je zelf niet weet wat je nodig hebt of verwacht of als je je verwachting nog niet duidelijk gemaakt hebt naar de ander, is het voor de ander bijzonder moeilijk om hieraan te voldoen. Uitspraken zoals “dit doe je toch niet” of “dat kon de ander toch wel weten” helpen je niet vooruit.

Ervaar je ongenoegen? Onderzoek wat er aan de hand is en formuleer voor jezelf waarover het gaat. Stel jezelf de vraag of de kwestie belangrijk genoeg is om het gesprek aan te gaan met de ander. Indien je er voor kiest om niet in gesprek te gaan met de ander is het belangrijk dat je stopt om je te ergeren. Maak gebruik van je “delete” knop.

Wil je in gesprek gaan met de ander? Zorg ervoor dat je weet wat je verwacht van de ander en onderzoek hoe je dit op de best mogelijke manier kan verwoorden. Volgende tip kan je hierbij helpen

Tip 2: Gebruik de Harvard methode van Ury en Fischer om het conflict uit te spreken

Kies je ervoor om in gesprek te gaan met de ander? De Harvard methode van Ury en Fischer kan je helpen om bij de essentie te blijven.

  • Maak onderscheid tussen de persoon en het probleem (zacht op de persoon, hard op de inhoud): waarover gaat het? Formuleer een duidelijke ik boodschap gebaseerd op feiten. Op deze wijze vermijd je om verwijtend over te komen.
  • Focus niet op standpunten, maar op de achterliggende belangen: wat wil elke partij? Geef aan wat er voor jou belangrijk is, wat je verwacht en onderzoek wat voor de ander belangrijk is.
  • Zoek oplossingen waarbij beide partijen profiteren: hoe zorgen we voor een win-win? Doe moeite om te luisteren naar de ander. Wees ook bereid om je eigen oplossing aan te passen.
  • Maak gebruik van objectieve criteria: zoek rechtvaardige criteria waardoor niemand zich “gepakt” voelt.
  • Ken je Beste Optie Zonder Overeenkomst (BOZO): onderzoek vooraf zoveel mogelijk opties waar jij tevreden kan mee zijn. Geef ook ruimte aan de opties van de ander. Indien je er vanuit gaat dat slechts 1 optie mogelijk is, is het gesprek snel afgelopen.

Tip 3: Handel pro-actief en oefen je in het uitspreken van je verwachtingen nog voor er conflicten zijn

Creëer in je team een sfeer waarin iedereen zijn verwachtingen naar elkaar snel leert uitspreken en waar men leert omgaan met diversiteit. Bouw teammomenten in waarbij naast aandacht voor inhoud ook aandacht is voor wat teamleden verwachten van elkaar om de job op een goede manier te kunnen doen en om zich goed te voelen in het team. In een team waar verschillen bespreekbaar gesteld worden en teamleden leren om aan te geven wat ze van elkaar verwachten (en ook leren om verwachtingen bij te stellen) kan pittig gediscussieerd worden waardoor zowel de werking als de teamleden kans hebben om te groeien.

Lieve Van Durme

Ook interessant voor jou:

Deze vind je wellicht ook leuk