Netwerk in de kijker: intervisie beleidsverantwoordelijken woonzorgcentra

Intervisie_beleidsverantwoordelijken_woonzorgcentra_jpg-391x260

Behoor je tot de directie of staf van een woonzorgcentrum en wil je graag de vinger aan de pols houden voor wat betreft nieuwe regelgeving, tendensen en methodieken in jouw vakgebied? Zou je dat idealiter samen willen doen met collega’s die voor dezelfde uitdagingen staan als jij en met wie je ervaringen en goede praktijken kan uitwisselen?

Tijdens de “intervisie beleidsverantwoordelijken woonzorgcentra” verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te kijken.


Je neemt actief deel door:

  • kennis, uitdagingen, successen en ervaringen te delen met collega’s
  • specifieke vragen & cases uit de eigen werkcontext voor te leggen aan de collega’s

Aan deze groep wordt een digitaal leerplatform gekoppeld dat ruimte biedt om op een veilige manier info te delen en verwerken met de leden van de groep

Matthias Vanderhauwaert is de ervaren procesbegeleider die deze intervisie in goede banen leidt via een gestructureerd proces biedt hij jouw creatieve werkvormen aan waarbij interactie gestimuleerd wordt. Zo haal je nog meer uit het contact met jouw collega’s van andere woonzorgcentra.

Deze vind je wellicht ook leuk