Blogberichten

Onze voorzitter, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, heette de talrijke deelnemers welkom, waarna moderator-ervaringsdeskundige Bert Oris het inhoudelijk gedeelte aftrapte. Tijdens zijn presentatie stelde hij het memorandum in vraag, ging op zoek naar alternatieven zoals de beleidsscan of databanken en gaf een aantal aanbevelingen mee voor het opstellen van het meerjarenplan. Vervolgens gaf Jonas De Wit van

Op 8 februari 2023 werden heel wat wijzigingen aan de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Marc De Caster maakte voor jou een gestructureerd overzicht in chronologische volgorde op basis van de datum van inwerkingtreding.

In een lokaal bestuur stromen veel nieuwe medewerkers in en veranderen medewerkers regelmatig van functie. Wat ook jouw taak is binnen het lokaal bestuur, een basisinzicht in de beleids- en beheerscyclus is onontbeerlijk voor elke medewerker binnen het lokaal bestuur. Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Hoe ga ik om met conflicten door zaken die niet uitgesproken worden, door verwachtingen die niet verwoord worden? Wist je dat heel wat conflicten ontstaan omdat verwachtingen niet naar elkaar uitgesproken worden? We geven je enkele tips die jou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Behoor je tot de directie of staf van een woonzorgcentrum en wil je graag de vinger aan de pols houden voor wat betreft nieuwe regelgeving, tendensen en methodieken in jouw vakgebied? Zou je dat idealiter samen willen doen met collega's die voor dezelfde uitdagingen staan als jij en met wie je ervaringen en goede praktijken kan uitwisselen?

Bekijk ook onze aankomende opleidingen

Geen evenementen gevonden!