Inspiratiesessie ‘De kracht van bemiddelen in lokale besturen’

Bemiddeling

Op vrijdagnamiddag 13 oktober 2023 organiseerde het provinciebestuur West-Vlaanderen, in samenwerking met VONK en de Federale Bemiddelingscommissie, de inspiratiesessie ‘de kracht van bemiddelen bij lokale besturen’. Dit was meteen een boeiende afsluiter van de ‘Mediation week’. Zesenzestig deelnemers namen van thuis uit of bij ons in het Boeverbos deel aan deze hybride sessie.

Erkend bemiddelaar, Veerle Lisabeth, liet ons kennismaken met het instrument bemiddeling. We leerden hoe conflicten kunnen escaleren tot ze volledig vast zitten en er geen dialoog meer mogelijk is. We ontdekten welke impact emoties hebben op het conflict. En vernamen hoe een bemiddelaar als procesbegeleider deze dialoog weer kan herstellen. De bemiddelaar zal ( in tegenstelling tot een rechter) zelf geen beslissing nemen maar laat de regie in handen van de partijen.

Vervolgens vertelde Eddy Clybouw, bemiddelaar bij de Raad voor Vergunningsbetwisting ons meer over hoe een bemiddelingsprocedure bij de Raad voor vergunningsbetwisting verloopt. Waar een rechter enkel het juridisch geschil rond een omgevingsvergunning gaat beoordelen, kan men bij bemiddeling ingaan op het ruimer onderliggend conflict. Een beroep tegen een bouwvergunning om een extra bouwlaag toe te voegen aan een woning, draait veel meer rond de vrees voor inkijk en het verlies van privacy dan het juridisch geschil. Als bemiddelaar kan je met de beide partijen hier rond werken en een oplossing voor het probleem zoeken. In een bemiddelingsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen naast de procespartijen ook derden worden uitgenodigd deel te namen aan de bemiddeling. Dus ook schepenen, burgemeesters of diensthoofden van de dienst vergunningen of de juridische dienst worden mee betrokken in de zoektocht naar een oplossing tijdens het bemiddelingsproces. Wat de slaagkansen betreft : hoewel het aantal dossiers dat bij de RvV wordt doorverwezen naar bemiddeling nog beperkt is, blijkt dat voor 60% van de dossiers een oplossing gevonden wordt waar beide partijen mee akkoord gaan. Na de presentatie volgde een interessante discussie over de vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces versus de openbaarheid van bestuur.

Om af te ronden legde Barbara Gayse, ons uit wat de erkenning als bemiddelaar inhoudt, wat de voordelen zijn van het werken met erkende bemiddelaars en hoe je als lokaal bestuur een zoektocht naar een geschikte bemiddelaar start. Ze gaf elk bestuur ook als huiswerk mee om de verschillende types conflicten waarmee ze te maken krijgen in kaart te brengen en een overzicht te bieden van de wijze waar het bestuur dit type conflict wil aanpakken.

Het opleidingstraject ‘Bemiddeling voor lokale besturen’

Uit onze inspiratienamiddag bleek dat lokale besturen toch nog zoekende zijn naar hoe ze conflicten via bemiddeling kunnen oplossen. Het provinciebestuur wil de lokale besturen hiermee uiteraard helpen en de nodige ondersteuning bieden.

Het provinciebestuur wil een aantal projecten lanceren om de kennis over bemiddeling bij lokale besturen te vergroten en hen aan te zetten sneller de weg van bemiddeling in te slaan. Een eerst mooi project is het opleidingstraject ‘Bemiddeling voor lokale besturen.

Na een kennismaking tijdens de basisopleiding, volgen een aantal praktische modules waar u per topic leert hoe dit type conflict via bemiddeling kan worden aangepakt :

Basismodule : Conflicthantering en bemiddeling

Themamodules :

  • Module burenbemiddeling
  • Module GAS-bemiddeling
  • Module bemiddeling in bestuurszaken
  • Module bemiddeling in HR-aangelegenheden

Wilt u meer leren over wat bemiddeling voor uw gemeente kan betekenen, schrijf u dan snel in voor deze opleiding. De data voor de basisopleiding zijn reeds gekend. De data voor de andere modules worden binnenkort meegegeven.

Deze vind je wellicht ook leuk