Abonneedag Vonk – 17 juni

Abonneedag Vonk (1)

Optimaal samenwerken binnen lokale besturen: hoe verschillen het verschil kunnen maken

Dit jaar staat het thema ‘optimaal samenwerken’ centraal. Waar mensen samenwerken, kunnen meningen verschillen en belangen tegenstrijdig zijn. Partijen komen tegenover elkaar te staan, de verbinding verdwijnt en polarisatie ontstaat. Wij gaan op zoek naar manieren waarop we verschillen net als een meerwaarde kunnen inzetten. De deelnemers maken kennis met frisse ideeën en nuttige tools die het samenwerken bevorderen en een groter draagvlak creëren voor het nemen van beslissingen. Ideaal voor besturen die zich willen voorbereiden op de nieuwe legislatuur, de fusies tussen lokale besturen, de participatie van de burgers, … .

9u00 – 09u15 : Onthaal met koffie

09u15 – 09u30 : Verwelkoming door de voorzitter, mevrouw Sabien Lahaye-Battheu

9u30 – 10u30 : The bigger picture

Theo De Beir dompelt ons onder in de wereld van het professioneel bemiddelen en onderhandelen. Hij leert ons om op constructieve wijze tot beslissingen en oplossingen te komen die door alle partijen gedragen worden. Laat ons de eigen overtuigingen loslaten en de gemeenschappelijke belangen als vetrekpunt zien. Hij leert ons de ‘echte’ belangen te detecteren en op te komen voor de eigen belangen die van de andere te miskennen of schaden. Dit alles wordt vertaald naar een toekomstgericht verhaal waarin iedereen zich kan terugvinden.

Theo De Beir is managing partner en advocaat bij De Beir Law&Mediation, erkend CEDR-onderhandelaar en FBC-bemiddelaar in sociale, burgerlijke, handelszaken en bestuurszaken. Hij doceert o.m. aan de Universiteit Antwerpen, KUL, Ehsal Management School, IBJ, en is voorzitter van het opleidingsinstituut New Deal Academy. Hij schreef het boek ‘De kracht van onderhandelen’.

10u30 – 10u45 : Koffiepauze

10u45 – 11u45 : Deep democracy in scène

Improvisatietheatergezelschap TIM Theater / Inspinazie stelt ‘deep democracy’ op een leuke en zeer toegankelijke manier aan ons voor. Aan de hand van herkenbare situaties uit de werksfeer van de lokale besturen leren we wat ‘deep democracy’ inhoudt en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. We zien hoe deze methode je helpt alle meningen boven water te krijgen met als doel de teamdynamiek te versterken en/of besluitvormingsprocessen meer draagkracht te geven.

TIM Theater / Inspinazie ontwikkelt improvisatietheaterconcepten en trainingen over communicatie, samenwerking en leiderschap. Nathalie Van Renterghem is daarnaast ook deep democracy facilitator en integreert die kennis in deze voorstelling.   In de lente van 2024 verschijnt haar boek Improviseren: communiceren zonder voorschrift, over de waarde van improvisatietraining in leven en werk.

11u45 – 12u30 Samen werken aan een ‘goeie’ toekomst

Hans Piepers reflecteert over het belang en de impact van samenwerken bij de realisatie van beleidsdoelstellingen. Hij brengt ons drie praktijkvoorbeelden waar samenwerking de hoofdrol speelt. Zo werd een inspiratie nota voorgesteld aan de potentiële beleidsmakers die de basis legt voor het volgend meerjarenplan (samenwerking met politiek), loopt er binnen het stadbestuur Harelbeke een organisatieoefening waar medewerkers actief betrokken worden en is het SHIFT-project een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

Hans Piepers is algemeen directeur bij het stadbestuur Harelbeke.

12u30 Netwerklunch

Deze vind je wellicht ook leuk