Vonk als partner van de selectieprocedure

Je zoekt een partner voor de volledige selectieprocedure of slechts voor een deel ervan?

We kunnen jou ondersteunen doorheen de volledige selectieprocedure of in specifieke onderdelen van de selectieprocedure:

Onze selectiepsychologen bestaan uit masters in de psychologie met ruime ervaring in de wereld van selectie.

Hieronder kan je lezen welke ondersteuning Vonk kan bieden binnen de verschillende stappen van een selectieprocedure:

Intake

Groepsgesprek tijdens intake

• Inventarisatie van de kerncompetenties en afstemming binnen de context van de organisatie.
• Opstellen van een competentiematrix
• Uitwerking van een selectieprocedure op maat

Adverteren

Beeld rond HR voor adverteren

• Ondersteuning bij het opstellen van een personeelsadvertentie
 Publiceren en verspreiden op verschillende kanalen

Preselectie

• Voor functies waar een grote instroom wordt verwacht.
• Inhoud is zichtbaar relevant voor de functie en overeenkomstig met de rechtspositieregeling.
• Verschillende vormen: van het afleggen van online computertesten tot een opdracht op papier.

Schriftelijke proef

Schrijven op papier

• Mee opstellen van relevante cases en functierelevante beoordelingscriteria
• In samenspraak met de andere leden van de selectiecommissie
• Verschillende vormen: van het afleggen van online computertesten tot een opdracht op papier (case, kennisvragen, …).

Mondelinge proef

4 juryleden luisterend tijdens mondelinge proef

• Actieve inbreng als jurylid op het sollicitatiegesprek
• Voorzien van de nodige structuur via een interviewleidraad
• Begeleiding en advisering bij de deliberatie
• Opstellen van een onderbouwd motivatieverslag

Assessment en psychotechnische proef

Kandidaat geeft uitleg bij zijn proef

• Realistisch karakter van de testbatterij en op maat ontwikkeld voor de vacature
 Ruime testbatterij en instrumenten: computergestuurde CEBIR testen & simulatieoefeningen, zoals postbakken en rollenspelen
•Opstellen van een uitgebreid assessmentrapport per kandidaat

Feedback en opvolging

Kandidaat en klant schudden de hand

• Individuele feedback aan de kandidaten
 Mondelinge toelichting van de assessmentrapporten
• Indien gewenst, begeleiding en coaching van de nieuwe medewerkers

Meer informatie

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw noden en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: E sollicitaties@apbvonk.be of T 050 40 31 53.