Bemiddeling voor lokale besturen : Basismodule – Conflicthantering en bemiddeling

De basismodule : Conflicthantering en bemiddeling

nTijdens deze basisopleiding maken de cursisten kennis met het instrument bemiddelen en de meerwaarde die het kan bieden bij geschillenbeslechting. Ze leren wat een conflict inhoudt, hoe conflicten ontstaan, escaleren en kunnen worden opgelost. Vervolgens wordt bekeken welke rol ‘bemiddeling’ kan spelen binnen de context van de lokale overheden. Na een algemene kennismaking,volgen twee intervisiemomenten. Hier kunnen cursisten dieper ingaan op de door hen gekozen topics en onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar ideeën uitwisselen. Er is eveneens de kans om cases te gaan beoordelen.n

nDoelgroep

Alle medewerkers en mandatarissen van lokale besturen en andere geïnteresseerden die meer willen leren over conflicthantering en bemiddeling binnen de context van lokale overheden. Dit kan gaan over burenruzies, conflicten tussen burgers en het bestuur, conflicten tussen burgers en hun mandatarissen, conflicten tussen medewerkers, … n

nVoorkennis

Geen voorkennis vereist.

Doelstelling

Tijdens deze opleiding leren de cursisten wat een conflict is, hoe deze kunnen ontstaan, welke rol emoties kunnen spelen en welke tools gehanteerd kunnen worden om conflicten op te lossen. 

Programma inhoud

Basisopleiding (22 jan en 5 feb 2024)

Wat is bemiddeling en wat is het niet? Wat begrijpen we onder conflictmanagement? Wanneer kan je het toepassen?

Wat is een conflict? Hoe ontstaan conflicten? Welke rol spelen emoties bij ontstaan van conflicten ? Welke effecten heeft het zich bevinden in een conflict/stress op ons (brein)?

Wat is communicatie en wanneer is die al dan niet efficiënt?

Wat is escalatie en de-escalatie? Welke tools kan je inzetten om tot de-escalatie te komen?

Welke mindset helpt daarbij, welke vaardigheden kan je daarvoor trainen (gespreks)vaardigheden bij conflictbeheersing: tot de behoeften komen, empatisch luisteren ( uit oordeel blijven?), open vragen, zoeken naar gemeenschappelijke, meerzijdige partijdigheid, socratische gesprek voeren.

nIntervisiemomenten (11 maart en 15 april 2024)

Na de basisopleiding volgen nog een tweetal intervisiemomenten waar de deelnemers cases kunnen voorleggen. De cursisten krijgen de keuze om tijdens deze intervisie dieper in te gaan op een topic uit de basisopleiding of meer te leren over een van volgende topics :

·    De polarisering van een conflict op lokaal vlak (hoe kleine conflicten kunnennuitdeinen en steeds meer mensen gaan ‘besmetten’ zodat ze een kant gaannkiezen);

·    Escalatie en de-escalatie van het conflict;

·    Wat is het juiste moment om een instrument ‘bemiddeling’ in te zetten?

·    Hoe stress een conflict kan beïnvloeden?

nTrainer

Veerle Lisabeth, erkend bemiddelaarsternnnnnnn

 

nnnnnnnnnnnnnnnn

Programma - details

Conflictmanagement en bemiddeling - dag 1

Datum: maandag 22 januari | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: Kasteel Tillegem

Conflictmanagement en bemiddeling - dag 2

Datum: maandag 5 februari | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: Kasteel Tillegem

Conflictmanagement en bemiddeling - intervisie

Datum: maandag 11 maart | Uur: 13:30 - 15:00 | Locatie: online

Conflictmanagement en bemiddeling - intervisie

Datum: maandag 15 april | Uur: 13:30 - 15:00 | Locatie: online
DatumTijd
22-01-202409:00 - 12:00
05-02-202409:00 - 12:00
11-03-202413:30 - 15:00
15-04-202413:30 - 15:00

Prijs

€360,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

14

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan