Hoe ontdek je de identiteit van jouw organisatie?

Om op een goede manier veranderingen door te voeren in een organisatie is het belangrijk dat je een goed zicht hebt op de identiteit van de organisatie. Wie zijn wij en wat willen we betekenen voor de ander?

Methodieken om de identiteit te ontdekken

1. Golden circle

Bij de golden circle sta je stil bij volgende vragen:

• Waarom, met welk doel, willen we dingen doen voor de ander?
Formuleer een waarom-statement.

• Hoe doen we dan best de dingen die we doen?

• Wat doen we best? Welke producten / diensten bieden we aan?

2. Droomoefening of scenariodenken

Omdat het maken van strategische keuzes en het bepalen van een missie niet altijd even voor de hand liggend zijn, kan je dit laten voorafgaan door een droomoefening.

Je droomt samen met je collega’s over hoe de ideale dienst, afdeling of organisatie er zou uitzien.

Daarbij kan je focussen op de organisatie zelf of je richten op het effect dat je organisatie op de omgeving heeft.

Hoe kan Vonk jou ondersteunen bij het ontdekken van de identiteit?

Wij helpen jou bij het zicht krijgen op de identiteit van jouw organisatie.

Wij zorgen steeds voor een aanbod op maat. Bovenvermelde methodieken zijn enkele van vele mogelijke aanpakken. Een methodiek is nooit doel op zich, maar een hulpmiddel om tot een maximaal resultaat te komen.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60