De meerwaarde van netwerkleren

Leernetwerkleren-391x190

In een positieve leeromgeving leren en ontwikkelen medewerkers op een leuke én efficiënte manier. Wanneer je het geleerde kunt toepassen, nieuwe inzichten krijgt, zelf kan doen in plaats van ‘aanhoren’, ruimte krijgt om te reflecteren en er voldoende afwisseling in de leervormen is, dan kiezen medewerkers zelf om te leren en zich te ontwikkelen. Zo gaan leren en persoonlijk leiderschap hand in hand. 

In een positieve leercultuur leren medewerkers bovendien graag van en mét elkaar. Medewerkers leren met en van elkaar door ze met elkaar in gesprek te krijgen over wat ze weten, denken, ervaren hebben. Al dan niet via een leuke leervorm of spelvorm. Medewerkers voelen zich gewaardeerd, wanneer organisaties hun kennis op waarde schatten en inzetten.  

Om nieuw gedrag aan te leren heb je zowel kennis, vaardigheden als een passende attitude nodig. Je leert het meest op de werkvloer door bijvoorbeeld te reflecteren op je eigen handelen of samen met je collega’s. Sommige ontwikkelvraagstukken vragen juist om een opleidingsoplossing.  

Deze oplossing heeft de meeste toegevoegde waarde wanneer deze aansluit bij de context van de medewerker en didactisch goed is opgebouwd. Daarom geloven wij bij Vonk in netwerkleren. Dit gaat verder dan het volgen van opleidingen. Sterker nog, de kruisbestuivingen door het uitwisselen van ervaringen tijdens een opleiding en op de werkvloer, hebben een stimulerende impact op de leercurve. Formeel en informeel leren gaan hand in hand. 

Volgende leernetwerken zijn al actief bij Vonk: 

 • Collegagroep intervisie archief 
 • Collegagroep burgerzaken 
 • Collegagroep HR en personeel 
 • Collegagroep organisatiebeheersing 
 • Collegagroep overheidsopdrachten 
 • Themagroep invorderen voor lokale besturen 
 • Themagroep gemeentebelastingen 
 • Themagroep financiële processen 
 • Collegagroep diensthoofden interne poetsdienst 
 • Intervisie Diensthoofden externe poetsdiensten 
 • Collegagroep omgevingsambtenaren 
 • Collegagroep milieudeskundigen handhaving 
 • Uitwisselingsoverleg handhaving ruimtelijke ordening en Milieu (ism PAULO) 
 • Collegagroep Maatschappelijk werkers 
 • Intervisie directeur mens 
 • Intervisie beleidsverantwoordelijken brugfiguren 
 • Intervisie brugfiguren 
 • Intervisie beleidsverantwoordelijken buitenschoolse kinderopvang 
 • Intervisie coördinatoren centra voor dagverzorging 
 • Supervisie vertrouwenspersonen 
 • Intervisie verantwoordelijken wonen & leven 
 • Intervisie hoofdverpleegkundigen 
 • Collegagroep directies woonzorgcentra 
 • Collegagroep technische diensten 
 • Collegagroep communicatieverantwoordelijken 
 • Collegagroep verantwoordelijken ICT 

Heb je ook zin gekregen om je aan te sluiten bij een van onze leernetwerken? Neem dan contact op met collega Stephanie via info@apbvonk.be

Deze vind je wellicht ook leuk