Hoe pak je verandering aan?

Hoe pak je verandering aan?

De principes van verandermanagement

De basisvisie is dat veranderen en leren samenvallen.

Mensen zijn te motiveren om te leren/te veranderen als je ze maar weet te raken of hun aandacht weet te trekken. We volgen de idee van Kotter[1] die stelt dat de kern van verandering ligt in de emotie. Mensen veranderen omdat ze feiten te zien krijgen en/of ervaringen opdoen die hun gevoelens veranderen.


[1] Kotter, J.P. 1996. Leading change. Harvard Business Press

Drie kernwoorden bij verandering: zien, voelen en veranderen

Doorheen het hele veranderproces is het cruciaal om gevoelens te versterken die motiveren of die mensen aanzetten tot nuttige acties.

De emotionele reactie geeft mensen energie om de verandering verder mee gestalte te geven.

Cruciale elementen bij verandermanagement

Een verandertraject bestaan uit enkele cruciale elementen:

Hoe Vonk jou kan ondersteunen bij een verandertraject:

Vonk begeleidt processen en heeft veel ervaring met verandermanagement.

Wij ondersteunen jou bij volgende elementen van een veranderproces:

Onze werkwijze bij opstart van een traject:

Voorafgaand aan het opmaken van de offerte komen we langs voor een verkennend gesprek.

Na goedkeuring van offerte stellen we een projectgroep samen, die het traject van a tot z mee vorm geeft. Ook wordt een interne projectleider aangeduid bij de klant, die fungeert als aanspreekpunt.

De projectgroep is de kerngroep die dit project uitvoert. Het gaat om een mix van leidinggevenden, beleidsmakers en eventueel medewerkers. Belangrijk is dat deze projectgroep over voldoende mandaat beschikt om stappen in het project te mogen zetten. Dit wordt vooraf afgetoetst met het bestuur en indien nodig ook tussentijds. (bv indien wijziging van mandaat nodig)

Om de stand van zaken van een project op te volgen en op een gestructureerde manier te rapporteren maken we gebruik van een A3 projectplan.

Als startschot van het project is er een intake met de projectgroep, waarin de grote krijtlijnen worden uitgezet. Verder verduidelijken we de wederzijdse engagementen en maken we afspraken voor het verloop van het traject.

Een belangrijk aspect is het concreet omschrijven van de doelen van het traject:

Om overzicht te houden werken we bij grote projecten met een high level projectplan. Hierbij zijn concrete acties, subacties en doelen op een tijdslijn uitgeschreven.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60