TREFDAG 10 JUNI 2022

LOKALE BESTUREN ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER

Het event is gratis, maar als compensatie rekenen we op uw bijdrage aan de collectieve intelligentie die we beogen door middel van dialoog en kritische reflectie!

Programma vrijdag 10 juni 2022, Boeverbos, Brugge

Ontvangst vanaf 8u30

9u00: Verwelkoming door Filip Callewaert – Directeur Vonk. We bekijken en interpreteren de resultaten van de enquête “Lokale besturen als aantrekkelijke werkgever”.

9u15: Jan De Visch: Geen samen werken zonder samen denken. Hierin boort Jan De Visch de kracht van de lerende organisatie aan om een meer aantrekkelijke werkgever te worden. Hij stelt in dat kader tal van bestaande HR-praktijken in vraag, en biedt graag aanvullingen en alternatieven.

De huidige HR-praktijken botsen tegen hun grenzen en slagen er niet in om betrokkenheid te verhogen, medewerkers wendbaarder te maken, ongewenst verloop in te dijken, en absenteïsme te laten dalen. Jan De Visch begeleidt al jaren bedrijven in het herdenken van hun human capital aanpak, gebaseerd op een combinatie van het beste recente wetenschappelijke onderzoek naar individuele, team- en organisatieontwikkeling. Dit levert een verrassende, vernieuwende en vooral verbinding creërende aanpak op. De praktische benadering heeft inmiddels zijn meerwaarde bewezen, waarbij bijdragegerichte opdrachtstelling, autonome besluitvorming én integratie van invalshoeken in het teamfunctioneren zorgen voor duurzame groei.

10u00: Een open marktuitwisseling: op je eigen tempo verken je de markt van cases, en gaat in gesprek met de case-eigenaar. De spanningsvelden waarop men stoot bij de invulling van ‘aantrekkelijke werkgever’ worden oplossingsgericht besproken. We verzamelden heel wat praktijkcases over hoe een aantrekkelijke werkgever te zijn, geplukt uit de lokale openbare sector, de privé-sector, en zelfs het onderwijs . Een gesprekscoach ondersteunt de groep in het dieper boren in de uitdagingen en het begrijpen van de complexiteit ervan.

Topics: Employer branding, Aantrekkelijke voorwaarden (loon e.a.), Aantrekkelijker maken van het selectieproces, Organisatiecultuur en -structuur (Waarden, Leidinggeven, Authenticiteit, Werkplekken: Bricks & Bytes & Behaviour), Onboarding, Impact van de politiek op de werkomgeving, Omgaan met krapte voor specifieke profielen, Het fenomeen “verloop”, Terugkombeleid, Focus op ontwikkelpotentieel van medewerker (als deskundige, als mens), Interne loopbaanpaden (horizontaal en verticaal), Werkbaar werk.

We sluiten af met een plenaire kijk op onze collectieve input.

12u30: Lunch

13u30: We boren plenair en collectief dieper in 3 cases en tillen ze op een hoger niveau aan de hand van gedachte-openende vragen.

15u30: Synthese van de inzichten – in gesprek met de case-eigenaren.

16u15: Slotwoord en afscheid van Freddy Deslé, voormalig directeur van Vonk, gevolgd door een netwerkdrink.