Hoe verken je de interne en externe omgeving met een SWOT-analyse?

1. Verzamel alle informatie

De opmaak van een strategisch plan start nooit vanaf nul.

Er is steeds informatie beschikbaar die meegenomen kan worden als opstap naar het bepalen van strategische doelen.

De informatie moet echter wel terug te vinden zijn (veel leeft in de hoofden van de mensen) en moet grondig geanalyseerd worden.

Hetzelfde geldt voor voorgaande strategische plannen en hun doelstellingen.

Een gestructureerde analyse, niet over de details maar over de hoofdlijnen, kan mee de toekomstige lijnen voor de organisatie uitzetten.

2. Zet de informatie om in een SWOT-analyse

Een toegankelijke methodiek om dit te doen is het opmaken van een SWOT-analyse.

SWOT – SORR – wat is dat?

Hierbij worden zowel de sterke punten als aandachtspunten op strategisch niveau bekeken, maar houdt men ook rekening met mogelijke opportuniteiten en bedreigingen voor de toekomst.

SWOT-analyse

Een SWOT kan aangevuld worden met een SORR:
een strategische oriëntatieronde waarbij je de prioriteiten helder stelt.

3. Zorg dat je de input/insteek van diverse partijen krijgt

De methodiek van de SWOT-analyse op zich is toegankelijk en eenvoudig, maar het komen tot een gedragen, grondige en gestructureerde analyse is dat niet altijd.

Zorg dat je verschillende insteken krijgt, niet alleen om alle medewerkers te betrekken, ook om te vermijden dat individuen de SWOT’s in een bepaald richting sturen.

Hoe Vonk jou kan ondersteunen bij het verkennen van de interne en externe omgeving met een SWOT-analyse:

In onze aanpak combineren we vaak de SWOT-methodiek met een (brainstorm)methodiek of open space.

Niet om de creativiteit te bevorderen, wel om de input van iedereen te kunnen genereren. Zo klinken alle stemmen even luid.

We doen hierbij beroep op methodieken, zoals ‘brainwriting’ en ‘nominal group technique’, om verschillende insteken te hebben, maar ook om te vermijden dat individuen de inventarisatie van de SWOT’s in een bepaalde richting sturen.

Welke methodiek gecombineerd wordt met de SWOT is afhankelijk van de vraag (waarover gaat de SWOT) en de samenstelling van de groep.

Eventuele andere methodieken (open space, Ishikawa, proces stream mapping, …) kunnen eveneens ingezet worden.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60