Abonnee worden

Abonnee worden bij Vonk

Alle lokale besturen kunnen beroep doen op de diensten van Vonk.

Voor de West-Vlaamse besturen bieden we bovendien de mogelijkheid om abonnee te worden. Zo willen wij het partnerschap tussen de West-Vlaamse lokale besturen en Vonk beklemtonen.

Zowel gemeenten, OCMW’s, hulpverleningszones, politiezones als intercommunales in West-Vlaanderen kunnen aansluiten als abonnee.

Voordelen

Abonnees krijgen volgende voordelen:
• Afnemen van diensten van Vonk aan de basisprijs (niet-abonnees betalen 20% meer)
• Vrijstelling van administratieve kost bij de aankoopcentrale van Vonk
• Uitnodiging tot het jaarlijks klantenevenement
• Gratis deelname voor max. 2 personeelsleden aan een collegagroep of lerend netwerk van Vonk

Vragen

Voor vragen over het abonnement kan je terecht bij freddy.desle@apbvonk.be. Wil je graag een afspraak vastleggen om het aanbod van Vonk en het abonnement te leren kennen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Bijdrage

Voor lokale besturen (bijdrage vanaf 01/01/2019)

Het lokaal bestuur betaalt een bijdrage, gebaseerd op het inwonersaantal. Alle verzelfstandigde agentschappen van het lokaal bestuur genieten mee van de abonnementsvoordelen. De onderstaande tarieven zijn geldig tot 31/12/2019 en exclusief BTW.

De onderstaande tarieven, zijn de tarieven op basis van cijfers van 2017 en geïndexeerd:

Inwonersaantal Abonnement voor lokaal bestuur
>50.000 € 7 783,37
>30.000 € 4 670,02
>20.000 € 3 113,35
>10.000 € 1 556,67
>5.000 € 778,34
<5.000 € 544,84

Voor lokale besturen (bijdrage vanaf 01/01/2020)
Het lokaal bestuur betaalt een bijdrage, gebaseerd op het aantal personeelsleden. Zo krijgen alle personeelsleden van jouw bestuur (= alle personeelsleden die door de rechtspersoon gemeente, OCMW en alle verzelfstandigde entiteiten van gemeente en OCMW worden tewerkgesteld), toegang tot het aanbod van Vonk aan abonnementsprijs.

De onderstaande tarieven zijn geldig tot 31/12/2020 en zijn exclusief BTW en indexatie. Begin 2020 kunnen wij de exacte prijs meedelen.

De onderstaande tarieven, zijn de tarieven op basis van cijfers van 2017 en niet-geïndexeerd:

personeelsleden Abonnement voor lokaal bestuur
>1.000 € 7 500
>500 € 4 500
>200 € 3 000
>100 € 1 500
>50 € 750
<50 € 525
Voor hulpverlenings- en politiezones, voor intercommunales

De organisatie betaalt een bijdrage, gebaseerd op: (de tarieven zijn geldig tot 31/12/2019 en exclusief BTW):
– het aantal administratieve medewerkers van de hulpverleningszone
– personeel van de politiezone tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog)
– alle personeel van de intercommunale

Personeelsleden Abonnement
>500 € 5 188,91
200- 500 € 3 113,35
100 – 200 € 2 075,57
50 – 100 € 1 037,78
30 – 50 € 518,89
< 30 € 311,33