Abonnee worden

Abonnee worden bij Vonk

Alle lokale besturen kunnen beroep doen op de diensten van Vonk.

Voor de West-Vlaamse besturen bieden we bovendien de mogelijkheid om abonnee te worden. Zo willen wij het partnerschap tussen de West-Vlaamse lokale besturen en Vonk beklemtonen.

Zowel gemeenten, OCMW’s, hulpverleningszones, politiezones als intercommunales kunnen aansluiten als abonnee.

Voordelen

Abonnees krijgen volgende voordelen:
• Afnemen van diensten van Vonk aan de basisprijs (niet-abonnees betalen 20% meer)
• Vrijstelling van administratieve kost bij de aankoopcentrale van Vonk
• Uitnodiging tot het jaarlijks klantenevenement
• Gratis deelname voor max. 2 personeelsleden aan een collegagroep of lerend netwerk van Vonk

Vragen

Voor vragen over het abonnement kan je terecht bij de directeurs: nele.hermie@apbvonk.be en freddy.desle@apbvonk.be. Wil je graag een afspraak vastleggen om het aanbod van Vonk en het abonnement te leren kennen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Bijdrage

Voor gemeenten en OCMW's

Het bestuur betaalt een bijdrage, gebaseerd op het inwonersaantal. Alle verzelfstandigde agentschappen van de gemeente of het OCMW genieten mee van de abonnementsvoordelen. De onderstaande tarieven zijn geldig tot 31/12/2018 en exclusief BTW.

Inwonersaantal Gemeente OCMW Geïntegreerd bestuur of gezamenlijk lidmaatschap
>50.000 € 5 071,94 € 2 535,97 € 7 607,91
>30.000 € 3 043,17 € 1 521,58 € 4 564,75
>20.000 € 2 028,78 € 1 014,39 € 3 043,17
>10.000 € 1 014,39 € 507,19 € 1 521,58
>5.000 € 507,19 € 253,60 € 760,79
<5.000 € 355,04 € 177,52 € 532,55
Voor hulpverlenings- en politiezones, voor intercommunales

De organisatie betaalt een bijdrage, gebaseerd op (de tarieven zijn geldig tot 31/12/2018 en exclusief BTW):
– het aantal administratieve medewerkers van de hulpverleningszone
– personeel van de politiezone tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog)
– alle personeel van de intercommunale

Personeelsleden Abonneeprijs
>500 € 5.071,94
200- 500 € 3.043,17
100 – 200 € 2.028,78
50 – 100 € 1.014,39
30 – 50 € 507,19
< 30 € 304,32