Abonnee worden

Abonnee worden bij Vonk

Alle lokale besturen en de non-profitsector kunnen beroep doen op de diensten van Vonk.

Voor de West-Vlaamse besturen bieden we bovendien de mogelijkheid om abonnee te worden. Zo willen wij het partnerschap tussen de West-Vlaamse lokale besturen en Vonk beklemtonen.

Zowel gemeenten, OCMW’s, hulpverleningszones, politiezones als intercommunales in West-Vlaanderen kunnen aansluiten als abonnee.

Voordelen

Abonnees krijgen volgende voordelen:
• Afnemen van diensten van Vonk aan de basisprijs (niet-abonnees betalen meer)
• Beperkte administratieve kost bij de aankoopcentrale van Vonk
• Uitnodiging tot het jaarlijks klantenevenement
• Gratis deelname voor max. 2 personeelsleden aan een collegagroep of lerend netwerk van Vonk

Vragen

Voor vragen over het abonnement kan je terecht bij freddy.desle@apbvonk.be. Wil je graag een afspraak vastleggen om het aanbod van Vonk en het abonnement te leren kennen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Bijdrage

Voor lokale besturen

Het lokaal bestuur betaalt een bijdrage, gebaseerd op het inwonersaantal. Alle personeelsleden van het lokaal bestuur (= alle personeelsleden die door de rechtspersoon gemeente, OCMW en alle verzelfstandigde entiteiten van gemeente en OCMW worden tewerkgesteld), krijgen toegang tot het aanbod van Vonk aan abonnementsprijs.

Inwonersaantal Abonnement voor lokaal bestuur
>50.000 € 7 500
>30.000 € 4 500
>20.000 € 3 000
>10.000 € 1 500
>5.000 € 750
<5.000 € 525
Voor hulpverlenings- en politiezones en intercommunales

De organisatie betaalt een bijdrage gebaseerd op:
– het aantal administratieve medewerkers van de hulpverleningszone
– personeel van de politiezone tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog)
– alle personeel van de intercommunale

Personeelsleden Abonnement
>500 € 5 000
200- 500 € 3 000
100 – 200 € 2 000
50 – 100 € 1 000
30 – 50 € 500
< 30 € 300

Voorwaarden

De vermelde bedragen zijn basistarieven, exclusief indexatie en BTW. Jaarlijks wordt het basistarief geïndexeerd op basis van het indexcijfer januari 2017 (=104,28)

Daarnaast is BTW verschuldigd à rato van het verhoudingsgetal BTW-plichtige activiteiten van Vonk.

Het abonnement geldt voor het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Het abonnement voor het komende kalenderjaar kan beëindigd worden door het voor 30 september schriftelijk op te zeggen.