Ondersteuning

Bouw aan een duurzaam HRM en een efficiënte organisatie in jouw lokaal bestuur. Laat je ondersteunen door Vonk bij de uitbouw van jouw HR-beleid, bij veranderingen of aanwervingen, of bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.

Vonk ondersteunt jou op volgende gebieden


Coaching


HR-consulting en begeleiding bij verandering


Teambegeleiding


Selectie