Hoe bepaal je missie, visie en waarden?

Binnen het doelstellingenproces vormen missie, visie en waarden centrale principes. Ze beschrijven waar de organisatie voor wil staan. Ze vormen eveneens het referentiekader van waaruit de strategische keuzes vertrekken en waartegen ze worden afgetoetst.

De waarden vullen de identiteit, de missie en visie aan. Welke  overtuiging schuilt er achter de activiteiten die de medewerkers van onze organisatie uitvoeren? Wat is het waardenkader waarbinnen wij onze opdracht uitvoeren?

Wat zijn de bouwstenen van een organisatie?

Dit is een weergave van hoe we een organisatie zien. Missie, visie en waarden vormen het onderste fundament van de organisatie. Ze zijn cruciaal om de organisatie in een bepaalde richting te doen evolueren.

Waarom een missie, visie of waarden formuleren?

Door het benoemen en omschrijven van missie, visie en waarden worden heel wat vraagstukken binnen een organisatie opgelost.

Iedere organisatie of afdeling heeft zijn bestaansreden.  Missie en visie geven extra informatie over wat de organisatie wil bereiken (ambitie), voor wie men werkt (stakeholder/klant) en welke waarden centraal staan in het handelen binnen de organisatie.

Een kwestie aftoetsen aan missie, visie en waarden zorgt ervoor dat er meteen een richting van oplossing naar de oppervlakte komt.

Welke methodieken zijn er om de missie, visie en waarden uit te werken?

Methodieken voor missie en visie

Door de missie van de organisatie te formuleren werk je aan samenhang, coherentie en vooral duidelijkheid. Het is geen vrijblijvende oefening, maar een moment van keuzes maken en duidelijkheid scheppen.

De missie is een korte en krachtige verwoording van de bestaansreden van de organisatie, datgene waar men voor staat en gaat. De missie vormt een leidraad voor de interne werking én voor de communicatie met anderen binnen en buiten de organisatie.

De missie bestaat uit vijf onderdelen:

• Het werkterrein of de kernactiviteit van de organisatie: wie zijn we en wat doen we?
• Het bestaansrecht van de organisatie: wie zijn onze (interne/externe) klanten? In welke behoefte van de klanten voorzien wij?
• De betekenis voor stakeholders: wat willen we betekenen voor wie?
Welke formele mandaten zijn ons toegekend
• De normen, waarden en overtuigingen: wat staat centraal in ons handelen?
• De intenties en ambities: wat is de opdracht waarvoor we staan?

De visie als aanvulling bij de missie

De missie wordt bij voorkeur aangevuld met een visie. Dit is een levendige, realistische en kernachtige beschrijving van een gewenste toekomst.

Je maakt je een voorstelling van waar je als organisatie naar toe wil op basis van de missie. De visie is een imaginair eindresultaat als alle activiteiten in het kader van de missie zijn volbracht.

Voor een levendige, realistische en kernachtige visie gaan we op zoek naar antwoorden op:

• Wat zijn de idealen, de hogere doelen die we nastreven?
• Wat zijn onze intenties en ambities als organisatie?
• Welke organisatie moeten we hiervoor zijn?

Eens de visie bepaald is, zou deze idealiter moeten voldoen aan volgende kenmerken:

• De visie ligt in lijn met de missie, vormt er een echte aanvulling op.
• De visie geeft duidelijk de richting en de doelen van de organisatie aan.
• De visie is toekomstgericht, duidelijk en zet aan tot actie.
• De verschillende aspecten van het beleid zijn terug te vinden in de visie.

Methodieken voor waarden

Het waardenspel

Een eenvoudige en toegankelijke methodiek om rond waarde te werken is het waardenspel.

Deze methodiek werkt met kaarten die door de groep gekozen worden. Van een long list evolueren we naar een short list. Bij elke waarde omschrijven we samen en in consensus wat we onder deze waarde begrijpen.

A.I: appreciative inquiry of het waarderend onderzoek

A.I. is een methodiek om na te gaan welke waarden we nastreven, wat we echt waarderen en belangrijk vinden. Deze methodiek is heel bruikbaar om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen in een groep.

Deze methodiek kan heel soepel aangepast worden. Er kunnen stukken wel of niet of in ruimere of beperkte versie opgenomen worden in het aanbod.

De ontwikkelaar is David Cooperrider, die de klemtoon op het positieve legt.

A.I. kenmerkt zich door:

• te vertrekken uit waarden, aspiraties en dromen
• aandacht te hebben voor verschillende visies / waarden binnen een organisatie
• verandering te stimuleren door medewerkers te betrekken in wat ze zelf belangrijk vinden voor de organisatie
• toepasbaarheid op kleine en grote schaal

A.I. kent vier fasen:

Hoe Vonk jou kan ondersteunen bij het bepalen van visie, missie en waarden:

Voor het uitwerken van missie, visie en waarden beschikt Vonk over verschillende methodieken.

We gaan samen met jou en de organisatie op zoek naar een krachtige missie en visie. Samen, zodat iedereen zich er in kan vinden en ervoor staat.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60