Hoe zet je burgerparticipatie op?

Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is een middel om burgers te laten participeren aan het beleid van een overheid of organisatie. Het zorgt voor tweerichtingsverkeer tussen burger en lokale overheid / organisaties. Zo realiseer je voor een stuk een representatieve democratie en stimuleer je actief burgerschap.

Burgerparticipatie zit vrij hoog op de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof die gaat van informeren, raadplegen en adviseren naar coproduceren en meebeslissen.

Burgerparticipatie kan zowel een politieke, democratische, culturele als sociale functie hebben. In elk geval brengt het organisaties en burgers dichter bij elkaar.
Een organisatie of overheid kan enerzijds zelf burgerparticipatie organiseren of anderzijds burgerinitiatief ondersteunen.

Waarvoor kan je burgerparticipatie inzetten?

Burgerparticipatie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld volgende zaken:

Wat zijn de voordelen van burgerparticipatie?

Burgerparticipatie heeft tal van gunstige effecten, zoals:

Kortom, participatie zorgt voor goed burgerschap en goed burgerschap zorgt voor goed beleid.

Waar moet je rekening mee houden bij het opzetten van burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is op zich een succesverhaal, maar er moeten een aantal kritische succesfactoren in acht genomen worden.

Hoe Vonk burgerparticipatie aanpakt:

Vonk werkt steeds sterk op maat van de klant. Ook bij burgerparticipatie is dit zo. Hieronder vind je grosso modo onze algemene werkwijze bij het begeleiden van burgerparticipatietrajecten.

1. Intake: alle kritische vragen stellen

Tijdens de intake met de opdrachtgever staan we stil bij volgende zaken:

2. Een stuurgroep samenstellen

Voor een project van burgerparticipatie werken we met een stuurgroep die het roer in handen houdt gedurende het hele traject. Binnen de stuurgroep wordt een interne contactpersoon aangeduid.

De stuurgroep buigt zich over volgende zaken:

3. De methodiek en uitvoering bepalen

De methodiek kiezen we op basis van de concrete situatie, de te bereiken doelen en de efficiëntie. Vonk bereidt voor, werkt uit, begeleidt ter plaatse en verwerkt de resultaten.

De klant zorgt voor de communicatie naar de burger.

Criteria om een methodiek te kiezen zijn:

We houden met volgende zaken rekening bij het uittekenen van de methodiek:

4. Hulpbronnen om het traject te vergemakkelijken

Er zijn verschillende mogelijkheden om het traject van burgerparticipatie te vergemakkelijken. Denk maar aan:

5. Evaluatie

Achteraf evalueren we samen met de stuurgroep en de opdrachtgever het traject.

Het voordeel van externe begeleiding bij burgerparticipatie

Een externe begeleider zoals Vonk ondersteunt bij volgende elementen:

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60