Hoe werk je een systeem uit voor feedback en evaluatie?

Vonk ontwikkelde een traject om samen met de klant tot een nieuw systeem voor feedback en evaluatie te komen.

Het onderstaande schema omvat een ruime invulling van het traject.

• Je kiest ervoor om bepaalde zaken wel of niet op te nemen. Het is dus een modulair traject.

• Optioneel voegen we een tussentraject toe waarbij we functiebeschrijvingen opmaken. Deze dienen dan als basis voor de feedback.


Schema: ruime invulling traject recht op feedback

Basis is het motivatiemodel, waarbinnen de medewerkers continue, dagdagelijkse feedback krijgen. Wanneer het professioneel functioneren minder goed loopt, is er een remediëringsmodel, dat enkel in die gevallen wordt gebruikt.

Ook binnen dit consultingtraject werkt Vonk participatief: alle stakeholders (bestuur, management, medewerkers,…) worden betrokken.

• Vonk stelt hierbij de juiste vragen om tot een goed nieuw systeem te komen.

• We vertrekken hierbij vanuit de principes van deep democracy, waarbij we tot oplossingen komen die tegemoet komen aan zowel de bekommernissen van de meerderheid als die van de minderheid.
We zitten allemaal rond dezelfde tafel en ieders woord is even belangrijk.

• Op deze wijze komen we tot een gedragen systeem. De goedkeuring door bestuur, management en BOC/HOC loopt veel gemakkelijker, wanneer alle partijen zich in het resultaat kunnen vinden.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60