Hoe verken je de stakeholders en hoe pas je jouw aanpak op hen af?

Wat is een stakeholder?

Edward Freeman omschrijft de stakeholders in de brede zin als ‘elke identificeerbare groep of individu die het behalen van organisatorische doelstellingen kan beïnvloeden of die beïnvloed wordt door het behalen van de organisatorische doelstellingen’.[1]

Waarom moet je de stakeholders (h)erkennen?

De keuzes die een organisatie maakt moeten gedragen worden, zowel bij de interne als bij de externe stakeholders, om de vooropgestelde doelstellingen te behalen.

Het succes van een strategisch plan is voor een groot stuk afhankelijk van de belanghebbenden en op welke manier zij betrokken worden in de opmaak, verloop en evaluatie ervan.

Het (h)erkennen van de stakeholders is essentieel binnen strategisch management. Alleen zijn er voor een organisatie vaak zeer veel verschillende stakeholders, die ook elk hun eigen verwachtingen, interesses en bezorgdheden hebben ten opzichte van de organisatie of afdeling.


[1] Freeman, E., Reed, D. 1983. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. California Management Review, 25(3): 88-106.

Hoe betrek je de stakeholders?

Naast het in kaart brengen van, is het communiceren met stakeholders minstens even belangrijk.

Niet iedere stakeholder kan op een zelfde manier bekeken worden en niet iedere stakeholder moet evenveel inspraak hebben in het opbouwen, bijsturen en evalueren van de doelstellingen van uw organisatie.

Een keuze maken in de manier van betrekken voor verschillende stakeholders is dus zeer belangrijk.

Hoe Vonk jou kan ondersteunen bij het verkennen en betrekken van de stakeholders:

Wij hanteren onderstaand stappenplan bij het ondersteunen van een stakeholderanalyse. Deze analyse vormt de basis voor een sterk stakeholdersmanagement.

We baseren ons hierbij op de stakeholderstheorie voor organisatie van Brenner en Cochran (1991), waarbij de behoeften van stakeholders centraal staan in het organisatorisch besluitvormingsproces.

Stappenplan stakeholderanalyse

  1. Identificeer de stakeholders
  2. Prioriteer de stakeholders

Afhankelijk van hun machtspositie en hun mate van interesse in de organisatie wordt een indeling gemaakt met welke  stakeholders meer of minder rekening moet gehouden worden.

  1. Begrijp de stakeholders

We bekijken hoe we de dialoog kunnen aangaan met de belanghebbenden.

Deze dialoog opzetten is cruciaal:

  1. om zicht te krijgen op hun verwachtingen ten opzichte van de doelstellingen van de organisatie
  2. om de verwachtingen als organisatie naar uw belanghebbenden duidelijk te maken.

Goede, wederzijdse afspraken zijn essentieel in stakeholdermanagement.

We ondersteunen in deze fase de organisatie in het bepalen van wat men als organisatie voor een bepaalde stakeholdersgroep wil betekenen.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60