Hoe pak je een fusie en splitsing aan?

Organisaties worden geschikt en herschikt. Dit zorgt ervoor dat diensten bij elkaar gevoegd worden of uit elkaar gehaald worden.

Denk maar aan de integratie van de financiële diensten van gemeente en ocmw, of aan het afsplitsen van een stuk van de personeelsdienst naar een zorgbedrijf.

Een fusie of splitsing is enerzijds een managementoefening met een herschikking van organogram. Anderzijds zijn er ook teams die integreren of uit elkaar getrokken worden.

Het teamdoelmatigheidsmodel als leidraad tijdens een fusie of splitsing

De ene fusie of splitsing is de andere niet. Daarom gaan we via het teamdoelmatigheidsmodel op zoek naar de exacte noden van de organisatie.

We lezen het model van boven naar beneden:

Het herwerken van processen en het (her)verdelen van taken zijn zaken die bij de meeste fusies of splitsingen aan bod komen.

Hoe Vonk jou kan ondersteunen

Vonk ondersteunt hierbij met een mix van teambegeleiding en een meer managementgerichte aanpak, zo is de fusie of splitsing niet alleen op papier in orde, maar zijn alle medewerkers er ook klaar voor.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60