Hoe ontwerp je de dienstverlening van jouw organisatie? – Service design

Wat is service design?

Met service design ga je na wie de klanten van jouw organisatie zijn, wat hun behoeften zijn en hoe jullie aanbod in functie hiervan best vorm krijgt.

Een eerste stap: de persona’s?

We maken voor elk ‘type klant’ een persona op.

Voor elke persona beschrijven we de karakteristieken, de behoeften en de randvoorwaarden waar je als dienstverlener rekening mee moet houden.

Vanuit de persona’s denken we na over hoe we vanuit de organisatie tegemoet kunnen komen aan de behoeften van dit type klant.
We houden hierbij rekening met de karakteristieken en de randvoorwaarden die geformuleerd werden. Op deze wijze krijgt de dienstverlening vorm

Een tweede stap: de reis van de klant.

Eenmaal het dienstverleningsaanbod voor jouw organisatie gestalte kreeg bekijken we hoe de dienstverlening concreet zal verlopen.

Een middel hiertoe is ‘de reis van de klant’ of ‘customer journey’.

Hierbij spelen zowel de stappen voor, tijdens als na de eigenlijke dienstverlening een rol.

Een tijdslijn helpt om de verschillende stappen in kaart te brengen.
Op deze lijn markeer je duidelijk de ‘touchpoints’ of contactmomenten met de klant.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen we jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60