Hoe maak je uniforme functiebeschrijvingen op voor de organisatie?

Functiebeschrijvingen zijn een handige tool bij aanwerving, feedback en evaluatie.

Wanneer deze functiebeschrijvingen qua vorm en inhoud op elkaar afgestemd zijn, kan je nog gemakkelijker werken op het vlak van HR (aanwervingen, feedback, opleiding,…) in de organisatie.

Waarom een uniforme functiebeschrijving opmaken?

Voordelen voor de werkgever:

• Een kwaliteitsvol personeelsbeleid
• Aantrekkelijke werkgever
• Opvolgen van personeel
• Begeleiden van personeel
• Motiveren van personeel
• Dialoog met personeel
• Beter zicht op talenten en capaciteiten van de medewerkers

Voordelen voor de medewerker:

• Wat wordt er van mij verwacht?
• Past dat bij mijn verwachtingen?
• Waar ben ik goed in?
• Waar kan ik nog groeien?

Hoe kan Vonk mij ondersteunen bij het opmaken van (uniforme) functiebeschrijvingen?

Vonk ontwikkelde een eigen model en bijhorende toolbox om tot uniforme functiebeschrijvingen te komen.

Het vertrekpunt is ‘competentiemanagement’.

Wat is competentiemanagement

Competentiemanagement is het geheel van activiteiten waarmee je de aanwezige en noodzakelijke competenties bij de medewerkers in kaart brengt en ontwikkelt.
Het doel van competentiemanagement is deze activiteiten af te stemmen op de interne en externe ontwikkelingen in de organisatie. Zo is competentiemanagement een onderdeel om de missie en doelstellingen van jouw organisatie te verwezenlijken.

Vervolgens zetten we volgende stappen bij de opmaak van de functiebeschrijvingen

1. Functiefamilie opmaken

Een functiefamilie groepeert gelijkaardige functies (soort werk, vereiste competenties en zelfde niveau van verantwoordelijkheid).

Zo krijg je zicht op de gelijkenissen tussen functies over afdelingen heen en kan je functies groeperen los van graad en diploma.

Dit bevordert de uniformiteit.

2. Resultaatsgebieden formuleren

We formuleren resultaatsgebieden voor de functiebeschrijvingen. 30% daarvan zijn specifiek voor de functie, 70% zijn taken en verantwoordelijkheden op het niveau van de functiefamilie.

We gebruiken telkens dezelfde ‘formule’ om tot een omschrijving van een resultaatsgebied te komen.

3. Nodige competenties voor de functie oplijsten

Daarnaast bevatten de functiebeschrijvingen competenties.

Een competentie is herkenbaar en observeerbaar in iemands gedrag.

Het is in meerdere of mindere mate te ontwikkelen door coaching, opleiding, zelfontwikkeling, ervaring, …

4. Tot een competentiegerichte functiebeschrijving komen.

Met al deze informatie komen we tot een competentiegerichte functiebeschrijving.

Ook voor dit consultingtraject werkt Vonk participatief.

• Voor het ontwikkelen van de resultaatsgebieden werken we vooral samen met de leidinggevenden.
• Het bepalen en omschrijven van de nodige competenties wordt met de betrokken medewerkers vorm gegeven.
Hiervoor gebruiken we het competentiespel

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60