Hoe en waarom voer je een kerntakendebat?

Dankzij een kerntakendebat kan een organisatie haar taken afbakenen in relatie tot andere overheden en in relatie tot het aanbod in de samenleving.

We bespreken hier een kerntakendebat op het horizontale niveau van de organisatie.
We bekijken niet de verdeling tussen de verschillende overheidsniveaus (verticaal kerntakendebat).

Een debat over kerntaken kan verschillende zaken dienen:

Waarom een kerntakendebat voeren?

Teruggaan naar de kerntaken geeft de organisatie een duidelijk zicht op wat tot de kerntaken ‘core business’ behoort en wat daarnaast bestaat. Zo komt ook duidelijk naar voor welke de ondersteunende diensten, activiteiten en processen zijn.

Hoe voer je een kerntakendebat?

Vonk beschikt over diverse tools en methodieken op maat om een kerntakendebat met de juiste stakeholders en op de juiste manier in goede banen te leiden.

Een kerntakendebat gaat over de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen moeten, willen en kunnen.

• MOETEN: dit zijn de taken die bij wet of decreet aan de organisatie zijn opgelegd of taken waar de gemeente als goede huisvader niet onderuit kan (bv onderhoud wegen, onderhoud patrimonium)
• WILLEN: dit zijn de taken die verwijzen naar waar de organisatie naar toe wil (visie). De strategische planning bevat goede informatie om hierover te denken.
• KUNNEN: dit zijn zaken waar er middelen voor zijn: financieel, personeel,… binnen de organisatie.

Meestal is het ‘moeten’ vrij duidelijk, maar kan het ‘willen’ wat verfijning gebruiken, uiteraard tegen het licht van het ‘kunnen’.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60