Hoe bepaal je de strategie voor jouw organisatie?

Wat is strategisch management?

Het begrip strategisch management is – net zoals het begrip strategie op zich – aan zeer veel interpretaties onderhevig.

De omstandigheden waarin organisaties zich bevinden spelen hierbij een grote rol. Het omgaan met strategie, en het totstandkomen en uitvoeren ervan kan dan ook van organisatie tot organisatie heel sterk verschillen.

Ondanks deze verschillen is het strategisch management altijd gericht op het strategisch beheren van de organisatie op een continue manier en het aansturen van andere managementprocessen binnen de organisatie.

Strategisch management is in essentie een continu zoeken naar een evenwicht tussen wat een organisatie moet doen en wat een organisatie kan doen.

Een essentieel ondersteunend ‘systeem’ om dit evenwicht stapsgewijs te zoeken, te realiseren en te bewaken is het gebruiken van een strategische planning.

Wat is het verschil tussen strategisch management en strategische planning?

Strategisch management en strategische planning zijn geen synoniemen van elkaar. Strategisch management mag ook niet beperkt worden tot louter strategisch plannen.

Strategisch management is gebaseerd op het strategisch beheren van een organisatie op continue basis, waarbij alle andere managementprocessen gestuurd worden vanuit een overkoepelende strategische agenda.[1]

Dit is echter weinig tastbaar en vaak zeer complex, waardoor er in realiteit nood is aan een plan dat de strategische agenda vertaalt naar de praktijk en ervoor kan zorgen dat strategisch managen mogelijk wordt gemaakt.

[1] Poister, T., Streib, G. 1999. Strategic management in the public sector: concepts, models and processes. Public Productivity and management Review, 22(3):309-324.

Bouwstenen van strategiebepaling

Hieronder zie je een basismodel dat onze visie op strategische planning als ondersteunend proces voor strategisch management weergeeft.

Dit model gaat uit van 4 fases in het strategisch planningsproces.

Hoe kan Vonk jou ondersteunen bij het bepalen van de strategie?

We luisteren naar jou en verzamelen samen de gegevens voor de opmaak van een strategische planning volgens het bovenstaand basismodel.

Elke klant is uniek, het model passen we dus aan volgens jouw noden en jouw organisatie.

Vervolgens omschrijven we uniforme doelstelling.

Voorbeeld van tool voor het omschrijven van uniforme doelstellingen

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 050 40 31 60