Project Odette – Zorg bij Ouderen met een Psychiatrische Kwetsbaarheid – Brugge

Project Odette – Zorg voor ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid

Vergrijzing en de afbouw en heroriëntering van bedden in de geestelijke gezondheidszorg zorgen voor een toename van het aantal personen met een psychiatrische stoornis in o.a. de woonzorg- en dagverzorgingscentra. Dit vereist niet alleen een aanpassing voor de medewerkers maar ook voor alle bewoners.

Heb jij vragen rond:

  • Het begrijpen van gevoelens en gedragsveranderingen?
  • Het reageren bij een paniekaanval?
  • Omgaan met aanklampend gedrag?
  • Het behouden van een positieve sfeer onder de bewoners?

Apb Vonk en Project Odette sloegen de handen in elkaar en nodigen jullie uit deel te nemen aan deze opleiding die uitgebreid de tijd neemt om met jullie cases aan de slag te gaan.

Doelgroep

Medewerkers in de ouderenzorg

Doelstelling

  • Observatie- en rapportagevaardigheden d.m.v. het herkennen van signalen

De deelnemers worden ondersteund in het ontwikkelen van vaardigheden om subtiele signalen van angst te identificeren en te begrijpen.

  • Kennisverdieping

De deelnemers kunnen via de aangereikte praktische tools hun kennis over de oudere bewoners vergroten waardoor een breder begrip ontwikkeld kan worden voor de angst en gedragsveranderingen.

  • Vaardigheden ontwikkelen

Na de opleiding hebben de deelnemers vaardigheden ontwikkeld die hen kan helpen in het effectief reageren op ouderen met angst, zowel door aanpassingen in het eigen gedrag als door het toepassen van niet-farmacologische benaderingen.

Programma

Deze opleiding biedt medewerkers in de ouderenzorg een diepgaand inzicht in de verschillende gedrags- en gemoedsveranderingen waarmee ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid frequent geconfronteerd worden. Dergelijke veranderingen manifesteren zich op diverse manieren, zoals achterdocht, verdriet, boosheid, slapeloosheid en aanklampend gedrag. Een centraal thema in deze opleiding is de rol van angst, een vaak onzichtbare factor die deze gedragsveranderingen kan sturen.

De opleiding bestaat uit 2 sessies:

Tijdens de eerste sessie wordt bekeken hoe je signalen van angst kan herkennen en welke verschillende vormen er zijn. Het herkennen van deze signalen versterkt niet alleen het observatievermogen, maar bevordert ook de rapportagevaardigheden waardoor het eenvoudiger wordt effectief te handelen.

Via de aangereikte praktische tools, leren de medewerkers hoe ze beter inzicht kunnen verkrijgen over wie de oudere bewoner is, waar de angst vandaan komt en hoe ze die beter kunnen begrijpen.

Het tweede deel van de opleiding richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden. Dit omvat zowel het aanpassen van het eigen gedrag als het toepassen van niet-farmacologische benaderingen. Om vertrouw te raken met het omgaan met angst en andere gedrags-gemoedsveranderingen, wordt er actief aan de slag gegaan met deze vaardigheden.

Tijdens de opleiding wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk zodat de opgedane kennis en de aangeleerde vaardigheden direct herkenbaar en toepasbaar zijn. Daarnaast krijgen deelnemers ook de kans eigen cases naar voren te brengen. Deze cases kunnen gaan over allerlei gemoedsveranderingen en beperken zich dus niet tot enkel angst.

Werkvorm

  • Sessie 1: een interactieve les waarbij hoofdzakelijk theoretische inzichten worden meegegeven, geïllustreerd met tal van voorbeelden/cases uit de praktijk. Hierbij is er ruime aandacht is voor de deelnemers om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
  • Sessie 2: Tijdens deze sessie wordt er ingezet op het inoefenen van vaardigheden naast het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers krijgen ook hier de kans eigen cases aan te brengen en te reflecteren in welke mate het gelukt is om de opgedane kennis al dan niet toe te passen in het eigen werkveld.

Trainer

Katrin Gillis is verpleegkundige en gepassioneerd door het brein. Samen met haar collega’s, werkt Katrin Gillis als lector en onderzoeker aan Project Odette. Ze ontwikkelde de voorbije jaren met haar onderzoeksteam de methode behoeften gebaseerde zorg waarmee ze medewerkers in diverse settingen in de zorg begeleidt in het begrijpen en omgaan met onbegrepen gedrag bij ouderen. Daarnaast is ze docent aan Odisee Hogeschool, gezondheidszorg en onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen.

Programma - details

Sessie 1: Project Odette - Zorg bij Ouderen met een Psychiatrische Kwetsbaarheid

Datum: vrijdag 24 mei | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: Boeverbos Zaal 2

Sessie 2: Project Odette - Zorg bij Ouderen met een Psychiatrische Kwetsbaarheid

Datum: maandag 10 juni | Uur: 09:00 - 12:00 | Locatie: Boeverbos Zaal 1
DatumTijd
24-05-202409:00 - 12:00
10-06-202409:00 - 12:00

Prijs

€240,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

11

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan