BA5: Vakbekwame, in samenwerking met Zorg Educatie Centrum

In deze opleiding verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om gevaren in te schatten bij het werken aan elektrische installaties en bovendien deze risico’s te elimineren. De nodige regelgeving en de verschillende risico’s en oplossingen komen aan bod. Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om mensen die met elektrische installaties in aanmerking komen, gepast op te leiden.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Zorg Educatie Centrum voor alle personeelsleden die de gevaren moeten kunnen inschatten van de uit te voeren werken en gepaste maatregelen moeten kunnen nemen om deze risico’s te elimineren.

Er zijn namelijk wettelijke verplichtingen om deze mensen gepast op te leiden. Deze verplichtingen kan je lezen op deze paginawetgeving BA4-BA5

Wie de opleiding BA5 wil volgen, neemt eerst deel aan de opleiding BA4 of heeft een attest dat niet ouder is dan 1 jaar.

Doelstelling

Na deze opleiding kunnen de cursisten correct en veilig welomschreven werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties en werken in een omgeving van elektrische installaties, al dan niet onder spanning.

Werkvorm

Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd. Vooreerst gaan we theoretisch in op bepaalde aspecten. De theorie wordt altijd gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden. Er is ruim voldoende tijd voor vraagstelling en inbreng van eigen casussen. Als laatste voeren we de opdrachten uit, zodat de cursist de knepen van het vak aanleert. Er is een schriftelijke evaluatie aan gekoppeld over de kennis van de cursisten.

Examen

Schriftelijke evaluatie van de kennis van de cursisten.

Programma - details

BA5: Vakbekwame, in samenwerking met Zorg Educatie Centrum

Datum: dinsdag 30 april | Uur: 08:30 - 16:30 | Locatie: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 Brugge (zaal 1)
DatumTijd
30-04-202408:30 - 16:30

Prijs

€210,- (abonnee, incl. btw, niet-abonnees betalen 20% meer)

Beschikbare plaatsen

2

Klik om je aan de wachtlijst toe te voegen
Klik om onze nieuwsbrief te ontvangen
Klik voor een in-huis offerte
Klik indien je nog meer vragen hebt

Inschrijven


Stap 1 van 3

Vul de organisatie aan