Vorming - schriftelijke vaardigheden

5 tips rond notuleren

Notulen van goede kwaliteit zorgen ervoor dat je later kan terugvinden door wie, wat werd beslist en om welke redenen. Voor het notuleren besteed je dus aandacht aan de juiste onderdelen, de ondertekening, bewaring en andere procedures. Dat je notule dus volledig en duidelijk moet zijn is logisch, maar ken je ook deze tips?