Search Results - chauffeur

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 3: De chauffeur als ‘ambassadeur’ – donderdag 21 oktober 2021

In deze opleiding leer je hoe belangrijk klantvriendelijkheid is en hoe je hier als chauffeur kunt naar streven. Je krijgt de nodige tips aangereikt en oefent deze in aan de hand van rollenspelen, discussies, groepswerk … Deze module is door het Departement Mobiliteit en Openbare werken erkend als bijscholing vakbekwaamheid rijbewijs C (7u).

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 3: De chauffeur als ‘ambassadeur’

In deze opleiding leer je hoe belangrijk klantvriendelijkheid is en hoe je hier als chauffeur kunt naar streven. Je krijgt de nodige tips aangereikt en oefent deze in aan de hand van rollenspelen, discussies, groepswerk … Deze module is door het Departement Mobiliteit en Openbare werken erkend als bijscholing vakbekwaamheid rijbewijs C (7u).

Vakbekwaamheid – rijbewijs C Cat. 1: Lading zekeren – donderdag 28 september 2021

In deze opleiding leer je de lading van je vrachtwagen zekeren. Na een theoretisch inleiding over wetgeving, krachten, sjormaterialen, verdeling van de lading e.d. ga je praktisch aan de slag: je leert een lading voorbereiden, laden en vastmaken. Deze module is erkend door het departement Mobiliteit en Openbare werken.

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 1: Economisch en defensief rijden – start 2 juni 2021

In deze opleiding leer je de principes van ecologisch en defensief rijden. Je verwerft inzicht in milieubewustzijn, een kostenbesparende attitude en verkeersveiligheid. Deze module is erkend door het departement Mobiliteit en Openbare werken.

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 2: Actualisering vakbekwaamheid – donderdag 18 maart 2021

In deze opleiding actualiseer je als chauffeurs de kennis die reeds opgedaan werd in voorgaande opleidingen inzake ladingzekering, vrachtbrieven, ADR (onder vrijstelling), het aslastendecreet, de tachograaf, de rij- en rusttijden en de wegcode.

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 3: Gezondheidstips, heffen en tillen – 28 januari 2021

In deze opleiding krijg je een overzicht van de fysieke risico’s die je in het vak loopt en leer je deze ook vermijden. Er wordt o.a. aandacht besteed aan zithouding, heffen, een goede fysieke conditie, gezonde voeding, beweging, de effecten van alcohol, drugs en medicijnen, en de gevaren van vermoeidheid. Deze module is erkend door het Departement Mobiliteit en Openbare werken als bijscholing vakbekwaamheid rijbewijs C (7 uur).

Vakbekwaamheid – Rijbewijs C Cat. 3: EHBO-tips en ongevallenaangifte – dinsdag 12 januari 2021

In deze opleiding leer je omgaan met noodsituaties: Hoe kan je erger voorkomen? Hoe kan je slachtoffers helpen? Wie moet je verwittigen? Wat moet je doen bij brand, gewonden … Er wordt ook wat aandacht besteed aan het invullen van een aanrijdingsformulier.

Modules vakbekwaamheid rijbewijs C Copy

Modules categorie 1 Ladingzekering Ecologisch rijden – Vernieuwd  Defensief rijden – Vernieuwd  Economisch en defensief rijden – Vernieuwd  Modules categorie 2 Rij-en rusttijden, vervoersdocumenten Actualisering vakbekwaamheid – Nieuw Modules categorie 3 EHBO-tips en ongevallenaangifte Gezondheidstips, heffen en tillen De chauffeur als ‘ambassadeur’ Opfrissing wegcode en aanrijdingsformulier Omgaan met verkeersagressie – Nieuw