Welzijn

Welzijn - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Aandacht voor aandacht – over het belang van focus in VUCA-tijden – 9 februari 2021

Het beheersen van onze tijd vormt een grote uitdaging in onze VUCA-wereld, waar alles vluchtig, onzeker, complex en ambigu is. Misschien ligt een deel van de oplossing wel in het verleggen van onze aandacht? Misschien is aandacht wel ‘het nieuwe goud’? De opleiding ‘Aandacht voor aandacht’ wil het belang van aandacht extra onder de aandacht brengen. Werken aan de eigen aandacht kan een wereld van verschil maken in een omgeving waar breinwerk centraal staat. De opleiding ‘Aandacht voor aandacht’ linkt bestaande inzichten rond time- en prioriteitenmanagement met nieuwe of vernieuwende inzichten rond aandachtmanagement om tot de kern van deze opleiding te komen: Wat kan ik ZELF doen?

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? 28 oktober 2021

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. Je verneemt alles over de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan? 30 april 2021

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. Je verneemt alles over de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang – start 13 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 treedt het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten in voege.Met deze intervisiesessies helpen we je op weg om met de nodige informatie om aan de slag te gaan, maar focussen we vooral ook op ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen en het leren van elkaar. Deelnemers die reeds het Lerend Netwerk Regie van VVSG volgden, of aan het volgen zijn, zijn ook welkom op deze intervisie voor verdieping en uitwisseling.

Intervisie CDV – start 1 februari 2021

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC’s. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er wordt 1 sessie opleiding voorzien rond thema’s die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast is er 1 sessie waarbij eigen cases worden behandeld.

Intervisie CDV – start 12 oktober 2020

Wil je uitwisselen met collega’s, samen zoeken naar de best practices en bekijken hoe je elkaar kan versterken, dan is intervisie iets voor jou. Samen met collega’s sta je stil bij wat jou bezighoudt in je job. Je wisselt concrete tips uit die je onmiddellijk kan gebruiken op het werkveld. Je doet dit samen met een ervaren begeleider die de sector kent.

Intervisie gerontopsychologen – start 23 september 2020

Heb je soms twijfels of loop je soms vast op bepaalde casussen? Heb je nood aan overleg met collega-gerontopsychologen? Wil je graag op een gestructureerde manier tot nieuwe inzichten komen? Dan is deze intervisie zeker iets voor jou!

Intervisie referentiepersonen dementie – start 18 september 2020

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Intervisie referentiepersonen dementie – start 25 maart 2021

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Intervisie verantwoordelijken wonen en leven – start 11 februari 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor verantwoordelijken leven en wonen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Online opleiding – Mantelzorgvriendelijk ondernemen – Het installeren van een mantelzorgvriendelijk beleid in jouw organisatie – 14 december 2020

Het combineren en optimaal afstemmen van werk en zorgtaken, blijkt niet altijd evident te zijn. Heel wat werkende mantelzorgers ervaren problemen in het combineren van betaald werk met mantelzorgtaken, zowel op praktisch als op mentaal vlak. Het inzetten op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid komt dan ook niet enkel tegemoet aan de noden van de werknemer, maar evenzeer aan de noden van uw organisatie en de maatschappij in ruimere zin.

Opmaak sociale balans + GPMI – 14 oktober 2021

Wanneer je als maatschappelijk werker van een OCMW een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou kan ondersteunen bij het uitvoeren van een sociaal onderzoek of kan dienen als basis voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding verneem je hoe je dit gebruikt en ga je ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Opmaak sociale balans + GPMI – 23 april 2021

Wanneer je als maatschappelijk werker van een OCMW een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou kan ondersteunen bij het uitvoeren van een sociaal onderzoek of kan dienen als basis voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding verneem je hoe je dit gebruikt en ga je ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Trefmoment coördinatoren centra voor dagverzorging – 18 februari 2020

Met dit extra trefmoment willen we inspelen op de huidige actualiteit en de wijzigingen in het woorzorgdecreet, met specifieke focus op de centra voor dagverzorging.

Workshop fixatie-arm beleid – start 2 februari 2021

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Zelfzorg – start 4 maart 2021

In deze moeilijke tijden wordt er heel veel gevraagd van verzorgend personeel. Hoe kun je je werk goed blijven doen en toch zelf overeind en gezond blijven. In deze opleiding leer je goed zorg te dragen voor jezelf en je collega’s.

Welzijn - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Evacuatie van een verzorgingsinstelling

Deze opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg

Moeilijk begrijpbaar gedrag is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg te maken kan krijgen. Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door het probleemgedrag vroegtijdig te herkennen. Daarnaast is de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

TTijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.