Welzijn

Welzijn - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Evacuatie van een verzorgingsinstelling – 12 maart 2020

Deze opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg -donderdag 24 oktober 2019

Bewoners die dag en nacht roepen, dwalen, apathisch in een stoel zitten, waandenkbeelden en hallucinaties hebben. Het komt helaas veel voor in de ouderenzorg, vooral bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit gedrag levert stress op bij de cliënt, de omgeving én de zorgverleners. Een goede analyse van het gedrag is essentieel om te weten wat de oorzaak van het gedrag is, zodat je vervolgens de juiste interventie toe kunt passen. Als je het gedrag als uitgangspunt neemt en niet op zoek gaat naar de achterliggende oorzaak, bestaat het gevaar dat je te snel gebruik maakt van ingrijpende interventies als vrijheidsbeperkende maatregelen of de inzet van psychofarmaca. Het kan anders! In deze opleiding helpen we jou omgaan met cliënten met probleemgedrag. Aan de hand van enkele heel praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen, verneem je hoe je de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten kan verminderen.

How do you say it! – 12 december 2019

In deze opleiding leren we jou hoe je op een begrijpelijke manier de wijzigende wetgeving en reglementeringen uitlegt aan jouw verschillende doelpublieken (zowel intern als bewoners/familie) zodat iedereen op de hoogte is en begrijpt wat eventueel te doen.

Organisatiebeheersing – 21 januari 2020

De leerdoelstelling van de ééndaagse introductietraining is het aanreiken en creëren van inzicht rond een aantal methodieken en technieken voor directieleden en leidinggevenden van diverse social profit en non-profit organisaties.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg – 28 november 2019

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.

Welzijn - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

Tijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt hiertoe samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen die bestaan. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Opmaak sociale balans + GPMI

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.