Welzijn

Welzijn - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Intervisie beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse kinderopvang – start 13 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 treedt het decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten in voege.Met deze intervisiesessies helpen we je op weg om met de nodige informatie om aan de slag te gaan, maar focussen we vooral ook op ervaringsuitwisseling tussen lokale besturen en het leren van elkaar. Deelnemers die reeds het Lerend Netwerk Regie van VVSG volgden, of aan het volgen zijn, zijn ook welkom op deze intervisie voor verdieping en uitwisseling.

Intervisie CDV – start 12 oktober 2020

Wil je uitwisselen met collega’s, samen zoeken naar de best practices en bekijken hoe je elkaar kan versterken, dan is intervisie iets voor jou. Samen met collega’s sta je stil bij wat jou bezighoudt in je job. Je wisselt concrete tips uit die je onmiddellijk kan gebruiken op het werkveld. Je doet dit samen met een ervaren begeleider die de sector kent.

Intervisie referentiepersonen dementie – start 18 september 2020

Deze opleiding richt zich op referentiepersonen dementie of personen die vaak rond dementie werken binnen het woonzorgcentrum. Via intervisie proberen we een antwoord te vinden op complexe casussen in een woonzorgcentrum

Intervisie verantwoordelijken wonen en leven – start 11 februari 2021

Wil jij jezelf versterken in het vorm geven aan je functie. Wil je graag uitwisselen met collega’s van andere WZC’s om op die manier te leren van elkaar? Dan kan de intervisie voor verantwoordelijken leven en wonen jou inspiratie bieden. Tijdens vier bijeenkomsten per jaar kan je met collega’s uit andere woonzorgcentra ervaringen uitwisselen. Een procesbegeleider leidt alles in goede banen.

Trefmoment coördinatoren centra voor dagverzorging – 18 februari 2020

Met dit extra trefmoment willen we inspelen op de huidige actualiteit en de wijzigingen in het woorzorgdecreet, met specifieke focus op de centra voor dagverzorging.

Welzijn - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Evacuatie van een verzorgingsinstelling

Deze opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg

Moeilijk begrijpbaar gedrag is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg te maken kan krijgen. Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door het probleemgedrag vroegtijdig te herkennen. Daarnaast is de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

TTijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Opmaak sociale balans + GPMI

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.