Welzijn

Welzijn - de volgende opleidingen gaan binnenkort van start:


Evacuatie van een verzorgingsinstelling – 12 maart 2020

Deze opleiding richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten/bewoners verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is in geval van brand of rookontwikkeling.

Intervisie CDV – start 12 oktober 2020

Met deze intervisie willen we ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken van DVC’s. Het programma wordt opgemaakt in samenspraak met de deelnemers. Er wordt 1 sessie opleiding voorzien rond thema’s die door de deelnemers zelf gekozen zijn. Daarnaast is er 1 sessie waarbij eigen cases worden behandeld.

Organisatiebeheersing – 21 januari 2020

De leerdoelstelling van de ééndaagse introductietraining is het aanreiken en creëren van inzicht rond een aantal methodieken en technieken voor directieleden en leidinggevenden van diverse social profit en non-profit organisaties.

Welzijn - Vonk organiseert ook de volgende opleidingen:


Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar gedrag in de ouderenzorg

Moeilijk begrijpbaar gedrag is een verzamelnaam voor vele verschillende vormen van gedrag waarmee je in de zorg te maken kan krijgen. Het doel van de opleiding is om de frequentie en de ernst van probleemgedrag bij cliënten te verminderen door het probleemgedrag vroegtijdig te herkennen. Daarnaast is de doelstelling om medewerkers te helpen omgaan met cliënten met probleemgedrag aan de hand van enkele zeer praktische, eenvoudige en gemakkelijk toepasbare werkmodellen in de praktijk.

Intake in de thuiszorg: Hoe pakken we de proactieve rechtenverkenning aan?

TTijdens deze opleiding leer je hoe je de zorg van mensen kan optimaliseren door hun financiële toestand te verbeteren. De docent overloopt samen met de deelnemers de verschillende premies en tegemoetkomingen. Dit gebeurt op een interactieve manier waarbij voldoende praktijkvoorbeelden een bod komen.

Opmaak sociale balans + GPMI

Als maatschappelijk werker van een OCMW die een hulpvraag krijgt, moet je een sociaal onderzoek uitvoeren. De sociale balans is een instrument dat jou als maatschappelijk werker hierin kan ondersteunen. Tevens kan de sociale balans als basis dienen voor het opstellen van een sociaal verslag en/of GPMI. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen een overzicht van de theorie. Je gaat ook effectief aan de slag met de sociale balans bij het verwerken van een case.

Verpleegtechnische vaardigheden

In deze vorming oefen je praktische verpleegkundige vaardigheden. Daarnaast verneem je alles over nieuwe trends, waaronder IM inspuiting, wondzorg: nieuwe verbanden, nieuwe tendensen en spuitpomp: graseby of de MP Dialy+.

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg

Ben je als verpleeg- of zorgkundige werkzaam binnen de ouderenzorg of ben je geïnteresseerd in werken met ouderen? In deze opleiding verruim je jouw kennis en visie rond de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. We helpen je ook bij het aanbieden en toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking.