Wat gaat de tijd snel: nog 3 lessen en de basismodule bemiddeling zit erop.

bibliotheek

Mijn paper krijgt vorm

Ondertussen is duidelijk waarover ik mijn paper wil maken. Ik wil op zoek gaan naar bruikbare handvatten bij het bemiddelen in organisaties. Conflicten kosten immers heel wat.

Daniel Dana ging op zoek naar de intrinsieke kosten van conflicten. Hij kwam tot de vaststelling dat het hanteren van een conflict maar liefst 42% van de tijd van de betrokken werknemers in beslag kan nemen. Dit percentage wordt hoger naarmate het conflict meer escaleert. De effecten van conflicten zijn niet alleen zichtbaar op het werk, ook in de thuissituatie ziet men vaak gevolgen.

Redenen genoeg om escalerende conflicten te voorkomen. Het systeemdenken kan inspiratie bieden.

Het was wat zoeken en puzzelen om een heldere leidraad te vinden. Er bestaat immers zoveel interessante literatuur waardoor de kans bestaat dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Het boek ‘systemisch adviseren’ van Siebke Kaat en Anton de Kroon hielp me helderheid scheppen. Bij het lezen van dit boek kwamen zoveel momenten van herkenning naar voor.

Volgens Siebke Kaat en Anton De Kroon kan het belangrijk zijn om de conflictsituatie af te toetsen aan een aantal behoeften:

  1. Heeft men oog voor de oorsprong van de organisatie?
  2. Is er erkenning voor de historie?
  3. Heeft alles wat erbij hoort een heldere plek?
  4. Wordt de geldende rangorde of ordening gerespecteerd?
  5. Is er een faire balans van geven en nemen?

In een latere blog kom ik hier nog uitgebreid op terug.

Hoe de opleiding zelf verloopt

Wie zich afvraagt hoe het er aan toegaat in de opleiding zelf: we overwinnen onze koudwatervrees en oefenen de verschillende fases van het bemiddelingsgesprek:

  • Wat doe je bij het eerste contact?
  • Hoe zorg je ervoor dat je aansluiting kan vinden bij de diverse conflictpartners zonder partij te kiezen?
  • Hoe kan je op diverse niveaus erkenning geven?
  • Hoe pendel je?
  • Hoe kan je er voor zorgen dat men opnieuw met elkaar gaat spreken en jij niet langer nodig bent als bemiddelaar?…

Om ervoor te zorgen dat we alles voldoende in de vingers krijgen oefenen we tussenin in kleine huiswerkgroepen. We zorgen er hierbij voor dat we het aangename aan het nuttige koppelen. Er is immers een uitspraak die stelt dat op plaatsen waar veel gelachen wordt, men ook veel leert.

Deze vind je wellicht ook leuk