Wanneer spreek je over een burn-out?

drukke-medewerker-burn-out-1

Vonk biedt al geruime tijd workshops en opleidingen aan ivm preventief omgaan met stress en burn-out.

Algemeen doel van deze opleidingen is sensibiliseren en aantonen dat je met praktische eenvoudige acties kunt vermijden in een chronische stresssituatie terecht te komen.

We merken tijdens de opleiding dat er vaak verwarring of onduidelijkheid bestaat over het begrip ‘burn-out’: zo horen we iemand die al een paar weken slecht kon slapen, aan haar collega vertellen dat ze eventjes een burn-out had. Het is belangrijk om te beseffen dat je niet zomaar eventjes een burn-out kan hebben. Annita Rogier omschrijft het in haar opleiding ‘stress en burn-out coach’ als volgt: ‘een burn-out treedt pas op na langdurige, vaak jarenlange roofbouw op het lichaam’. ‘Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug blijven doorgaan’.

Burn-out verschilt van overspanning door de duur en de ernst van de klachten. De definities van overspanning en burn-out zoals gegeven in de L.E.S.A.-richtlijn (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, bedrijfsartsen en eerstelijnspsychologen) brengen verduidelijking.

We citeren:
Er is sprake van overspanning als voldaan is aan volgende 4 criteria:
1. Ten minste 3 van de volgende klachten zijn aanwezig: vermoeidheid, gestoorde of onrustige slaap, prikkelbaarheid, niet tegen drukte/herrie kunnen, emotionele labiliteit, piekeren, zich gejaagd voelen, concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid.
2. Gevoelens van controleverlies en/of machteloosheid die optreden als reactie op het niet meer kunnen hanteren van stressoren in het dagelijks functioneren
3. Significante beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal functioneren.
4. De symptomen zijn niet uitsluitend toe te schrijven aan een psychiatrische stoornis.

Er is sprake van burn-out als voldaan is aan élk van de volgende 3 criteria:
1. Er is sprake van overspanning.
2. De klachten zijn meer dan 6 maanden geleden begonnen.
3. Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond.

Op onze website vind je informatie over ons aanbod . Bij vragen kan je terecht bij lieve.vandurme@apbvonk.be of op 0497/11.41.51.

Deze vind je wellicht ook leuk