Voor jou gelezen: managen van transities. Over de menselijke kant van organisatieveranderingen (William Bridges)

overleg-A3plan

De auteur Bridges is een autoriteit op vlak van verandermanagement. Zijn boek ‘managen van transities’ verscheen voor het eerst in 2003. Toch willen we het opnieuw onder de aandacht brengen, omdat veranderingen in organisaties zich blijven voordoen en elkaar steeds vaker en sneller opvolgen.

Verandering start bij de medewerker

De bereidheid van mensen om te veranderen is van cruciaal belang voor het succes van een verandertraject. Bridges stelt het scherp: ‘een verandering die plaatsvindt zonder dat mensen een transitie doormaken, is niet meer dan een herschikking van de stoelen’.

Een verhuis, een reorganisatie… mensen moeten bereid zijn om op te houden met dingen op de oude manier te doen en nieuwe dingen doen.

Hoe krijgen we medewerkers zover?

Bij een transitie, het psychologische proces dat mensen doormaken bij een verandering, onderscheidt Bridges 3 fasen:

1. Afscheid nemen van de oude werkwijze en oude identiteit. Het is afsluiten en verlies verwerken.

2. Overgangsfase of de neutrale zone: het oude is weg maar het nieuwe is nog niet helemaal operationeel. Hier gebeuren de belangrijke psychische aanpassingen en verschuivingen.

3. Afsluiten van de transitie of overgangsfase en een nieuw begin maken. Hier wordt een nieuwe identiteit ontwikkeld, nieuwe energie gecreëerd en zin gegeven aan de verandering.

Transitie begint dus met een einde en eindigt met een begin. Het boek is een aanrader voor managers en leidinggevenden die een verandertraject met succes willen doorvoeren.

Onze tips doorheen deze fasen:

Fase 1 – afscheid nemen: sta samen met de medewerkers stil bij oude werkwijzes en de voordelen ervan. Ga op zoek naar eventuele sterktes ervan die kunnen meegenomen worden in de nieuwe werkwijze.

Fase 2 – overgangsfase: neem tijd om naar vragen en bezorgdheden te luisteren. Stel de medewerkers gerust en bied hen kansen om nieuwe zaken uit te proberen en te mogen falen. Uit de beginnersfouten kan veel geleerd worden.

Fase 3 – een nieuw begin: evalueer regelmatig de nieuwe werkwijze: wat zijn de effecten ervan, wat werkt en wat niet. Stuur bij op basis hiervan.

Krijg je graag ondersteuning?

Vonk heeft een ruime expertise in het ondersteunen van lokale besturen bij hun veranderingstraject. Neem gerust contact op met Inge via inge.vromant@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk