Versterken van leidinggevende vaardigheden: het verhaal van Jan

overleg-diensthoofd-gesprek-3

Deze case is een illustratie van de aanpak binnen een coachingsessie die deel uitmaakt van een traject van een 6-tal sessies. Om de privacy te respecteren gebruiken we in de tekst een fictieve naam.

De situatie:
De organisatie biedt Jan, na overleg, de mogelijkheid om in een coachingtraject te stappen waarin zal worden ingezet op communicatie en leidinggeven.
Deze algemene uitgangspunten zetten we om in concrete doelstellingen: duidelijke feedback formuleren, ruimte geven aan medewerkers om input te leveren, eigen werk plannen en structureren, met zelfvertrouwen handelen. Ongeveer maandelijks is er een coachinggesprek.

De aanpak:
In elk gesprek bepaalt Jan het topic waarrond hij wenst te werken. We zoeken telkens om dit topic om te zetten in een concreet resultaat of een oplossing.
Zo vertalen we ‘meer ruimte geven aan medewerkers’ naar ‘hoe kan ik reageren als chef wanneer een medewerker met een vraag komt zodat deze medewerker de ruimte krijgt om eigen inzichten en ervaring in te brengen?’.

Jan, die de gewoonte heeft zich heel behulpzaam op te stellen en het beste voorheeft met de dienst en de medewerkers, gaf tot voor de coaching snel zelf het antwoord. Bij doorvragen ontdekt Jan dat hij tegenover de medewerker op verschillende manieren kan reageren. Het polsen naar de behoefte bij de medewerker lijkt van doorslaggevend belang te zijn: van waar de vraag, vanuit welke context? Wat verwacht de medewerker van de chef?  Wat heeft de medewerker tot hier toe al gedaan ivm deze vraag? Wat wil de medewerker als resultaat zien?  Deze vorm van bevragen is voor Jan nieuw en verruimt zijn aanpak.

Tijdens de sessie nemen we de tijd om te oefenen zodat Jan zijn stempel kan drukken op deze vorm van interactie. Het inoefenen levert een gepersonaliseerd script op, het versterkte ook het vertrouwen van Jan in het effect van dergelijke aanpak en geeft meteen een boost aan zijn zelfvertrouwen.

Jan sluit elk gesprek af met het formuleren van wat bijgebleven is en wat zijn actieplan is. We bepalen een tussentijdse opdracht, Jan zal de coach mailen over zijn ervaring met de nieuwe communicatievorm, waarbij hij schetst wat effectief was en wat niet. Jan kan hier meteen een concrete vraag over stellen die de coach via mail of Skype beantwoordt of in een volgend gesprek met Jan opneemt.

Het resultaat:
Jan voelt zich beter in zijn functie, hij krijgt meer ademruimte, kan zich beter concentreren op zijn eigen taken en voelt dat zijn personeel ook zelfstandiger geworden.

Voor meer informatie over ons coachingaanbod kan je vrijblijvend contact opnemen met Lieve via lieve.vandurme@apbvonk.be

Deze vind je wellicht ook leuk