Van evaluatiecylus, naar feedbackcyclus: naar een coachende leiderschapsstijl

onthaal-4

Essentieel bij de nieuwe feedbackcyclus is het verleggen van de klemtoon naar informele feedback. Het versterken van vaardigheden van leidinggevenden rond het geven van deze feedback is dan ook een centraal thema. Steeds meer organisaties zetten dan ook in op groeitrajecten met hun leidinggevenden.

Slechts wanneer er sprake is van herhaaldelijke ernstige tekortkomingen bij de medewerker wordt nog overgegaan naar evalueren. Het schakelen tussen de informele feedback en het opstarten van een officiële evaluatieprocedure is een cruciale keuze in de nieuwe feedbackcycli. Daarvoor zijn verschillende opties mogelijk, bijvoorbeeld:

  • het verplichten van één formeel gesprek per medewerker per jaar,
  • het bespreken van cases ivm moeilijker functionerende medewerkers in intervisie tussen de leidinggevenden,
  • het opzetten van overleg rond moeilijker functionerende medewerkers tussen de eerste en tweede evaluator.

Daarnaast is het een piste om meer (resultaat)afspraken te maken en op te volgen op teamniveau. De individuele feedbackgesprekken focussen dan écht op de individuele doelen en competenties.

Het onttrekken van de evaluatie aan de standaardcyclus zorgt er alvast voor dat de feedbackgesprekken een minder negatieve connotatie krijgen. Hun toon wordt meer bevestigend en ondersteunend.

Nieuwsgierig naar meer? Wens je meer informatie? Neem dan contact op met Inge Vromant via inge.vromant@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk