Tip: nieuw rapport buurtgerichte zorg

schrijven op notablok Vonk (2)

Wat is buurtgerichte zorg?

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel waarbij geïntegreerde zorg op maat van de buurt/wijk centraal staat. Dit model werd opgenomen in allerhande regelgeving zoals het decreet lokaal sociaal beleid, het woonzorgdecreet, e.a.

Waarom dit rapport?

De uitwerking van een buurt- of wijkgerichtbeleid start met een goede omgevingsanalyse van de buurt/wijk.

Je zal daarvoor cijfers nodig hebben op het niveau van buurten en wijken.

Vanuit deze behoefte hebben de teams Data en Analyse van de verschillende provincies in de website provincies.incijfers.be een nieuw rapport buurgerichte zorg ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Het rapport buurtgerichte zorg bundelt een aantal cijfers op buurt/wijkniveau waardoor je wijken en buurten binnen de gemeente kan vergelijken.

In het rapport wordt voor het wijkniveau een indeling gemaakt die door de provincies werd ontwikkeld. Maar bij voorkeur maken we gebruik van door de gemeenten zelf gedragen en gedefinieerde wijkindelingen.

Op dit moment kunnen we ons voor 33 gemeenten baseren op een wijkindeling die de gemeente zelf vastlegde.

Dat heeft twee belangrijke voordelen voor die gemeenten:

  • Die wijken sluiten beter aan bij hoe het wijkniveau binnen een gemeente beleefd wordt.
  • De wijken krijgen een herkenbare naam. 

Wil je als gemeente ook je eigen wijkindeling in het rapport?

Gemeenten en steden hebben steeds de mogelijkheid om in provincies.incijfers.be een eigen wijkindeling (op basis van de bestaande statistische sectoren) te definiëren.

In de projectfiche lees je hoe we dit doen.

Krijg je graag meer informatie? Neem dan contact op via info@provincies.incijfers.be

Deze vind je wellicht ook leuk