Terug aan het werk na de verlofperiode

Bureauwerk

Terug aan de slag na de verlofperiode. Dit jaar ongetwijfeld toch anders dan andere jaren. Stel jij je ook vragen rond hoe alles zal verlopen? Als er iets is wat de voorbije coronaperiode duidelijk gemaakt heeft, dan is het hoe belangrijk onze contacten met anderen zijn.

Tip 1: Een welgemeende “Oe ist” kan wonderen doen

Mensen hebben nood om aan elkaar te vertellen hoe het met hen gaat.

Stel een welgemeende “hoe gaat het met jou” vraag aan je collega. Doe moeite om echt te luisteren, ook naar de boodschap onder het verhaal dat gebracht wordt. Durf doorvragen. Laat de ander eigen emoties ventileren.

Let op dat je niet onmiddellijk je eigen verhaal vertelt of tips begint te geven. Luisteren kan wonderen doen. Indien je een goed contact met je collega hebt, zal deze ook ongetwijfeld vragen naar jouw beleving.

De Oe ist”vraag kan ook de start zijn van een teamvergadering. Door verhalen met elkaar te delen, leer je hoe je iets kan betekenen voor je collega’s. Durf vragen op welke manier je de ander best kan helpen.

Weten dat je er niet alleen voor staat, geeft kracht en stelt gerust.

Tip 2: Zoek hoe je elkaar kan versterken

Hoewel je bij het uitvoeren van je job vaak alleen bent, sta je er niet alleen voor.

Durf vragen stellen aan collega’s, ook wanneer je vaak van thuis uit werkt. Samen weet je meer dan alleen. Bekijk hoe je nieuwe collega’s welkom kan heten. Stel jezelf ter beschikking zonder je op te dringen. Benoem de kwaliteiten van de ander en geef waardering.

Ook humor kan belangrijk zijn. Op werkplekken waar veel gelachen wordt en een ontspannen sfeer heerst, voelt men zich vaker ondersteund. Zorg ervoor dat de werkplek een plaats is waar iedereen kan “thuiskomen” en zorg ervoor dat collega’s die thuis aan de slag zijn of in een andere collegabubbel werken ook betrokken blijven.

Vermijd dat er aparte groepen ontstaan waardoor het geheel verloren gaat.

Tip 3: Verspreid samen een positief virus

Zoek samen naar creatieve en innovatieve oplossingen. Hoopvol praten over de toekomst verspreidt een positief virus in je organisatie.

Focus op de gewenste toestand. Bekijk wat nog goed gaat en zoek naar mogelijke oplossingen. Ga er vanuit dat je samen met anderen meer kan dan elk apart. Iedereen heeft invloed op de rest en kan kleine of grote veranderingen teweeg brengen.

Zoek hoe je een (h)echt team kan worden, ook wanneer je elkaar minder ziet dan vroeger want Together Everyone Achieves More!

Meer informatie

Ben je nieuwsgierig naar meer? Lees dan zeker ook onze andere blogberichten.

Wil je deze tips graag omzetten in de praktijk en zoek je hoe je dit best kan doen? Dan is de opleiding helder communiceren iets voor jou!

Heb je nog andere vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op via 050 40 34 50 of info@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk