Teambegeleiding – nieuw team

TEAMBEGELEIDING | Vonk als begeleider voor een vlotte opstart van het nieuwe team

Bij de oprichting van een nieuw permanent team werken we samen aan een gedragen missie voor het team. Dit vertalen we door in doelstellingen die gekend en gedeeld zijn. We scheppen duidelijkheid in de taken en rollen binnen het team, tekenen heldere procedures uit en maken afspraken over de wijze waarop men zal omgaan met elkaar.

Bij projectteams formuleren we samen de projectdoelstelling, brengen we de kritische succesfactoren in kaart en stellen we de mandaten helder.