Teambegeleiding – bestaand team

TEAMBEGELEIDING | Vonk als begeleider om het bestaande team te versterken

Bij een team dat wil herbronnen brengen we de huidige situatie helder in kaart, we toetsen af of dit nog steeds overeenstemt met de oorspronkelijke uitgangspunten en maken nieuwe afspraken naar de toekomstige samenwerking.

Voor teams die geconfronteerd worden met een uitdaging of verandering, hebben we aandacht voor het afronden van de vroegere werking en bereiden we de teamleden voor op de toekomstige werking. We bieden ondersteuning bij het implementeren van de uitdaging of verandering. Zo zijn teamleden voorbereid op de toekomst en voelen zij zich betrokkenen en gedragen in het veranderingstraject.

Bij spanningen of conflicten maken we samen een analyse van het conflict. Samen met de teamleden gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. Dit gebeurt met respect voor elk individu. We streven naar een duurzame en constructieve samenwerking tussen de betrokkenen. De begeleider stelt zich in dit proces op vanuit een bemiddelende positie.