Hoe ga je aan de slag met talentmanagement?

Hoe ga je aan de slag met talentmanagement?

Meer en meer willen organisaties aan de slag gaan met de talenten van hun medewerkers.

Vonk ondersteunt organisaties hierbij vanuit een ruime expertise. Vele van onze collega’s zijn onderlegd in het werken met competenties en talenten. Daarnaast hebben we opleidingen en toolboxen ontwikkeld om hier concreet mee aan de slag te gaan. Ook via consulting kunnen we een ruim en divers aanbod bieden op maat van de klant.

De insteek hieronder is voor een groot stuk gebaseerd op de theorieën en aanpak van Luk Dewulf.

Wat is een talent?

Een talent is een eigenschap van een persoon die in de juiste context kan leiden tot duurzame en excellente prestaties.

Talent hebben is niet voldoende, de context moet ook aanwezig zijn en de persoon moet zijn talent ook willen tonen.

Er is een verschil tussen ‘talent’ en ‘competentie’. Een competentie gaat over iets wat je goed kan. Een talent is iets wat je goed kan én waar je energie van krijgt.

Hoe maak je gebruik van je talenten?

Talent in actie = talent + context + gedrag

Je merkt dat talent in actie is wanneer:

 • Je uitkijkt naar de activiteit
 • Je geniet van de activiteit
 • Je het zelf gewoon vindt dat je het goed kan, maar anderen vinden het bijzonder
 • De tijd vliegt tijdens de activiteit
 • Je geen vermoeidheid voelt tijdens de activiteit
 • Je het goed doet, zelfs al wilt lijf of hoofd niet mee
 • Je je mentaal opgeladen voelt na de activiteit.

Hefboomvaardigheden zijn vaardigheden die je kan ontwikkelen om je talent ten volle te kunnen benutten op een manier die goed is voor anderen en de organisatie.

Dit vraagt moeite, zeker in stresserende omstandigheden.

Wanneer kan je talent inzetten in de organisatie?

 • Je hebt het talent en bent er bewust van.
 • Je wil het talent delen met anderen en inzetten in de organisatie. Je voelt hiervoor ambitie en passie.
 • Er wordt in de organisatie ruimte gecreëerd voor je talent.
 • Je zet het talent daadwerkelijk in.

Hoe Vonk jou kan ondersteunen om je talent(en) te vinden en in te zetten

Eerst maken we een nulmeting waarbij we op zoek gaan naar de talenten van elk individu.

 • Wat zijn jouw talenten?
 • Zijn er talenten die je graag extra zou inzetten in je job?
 • Wat heb jij nodig (context, randvoorwaarden, bijkomende vaardigheden) om deze talenten in te zetten?

Deze nulmeting volgen we op tijdens jaarlijkse gesprekken (of tussentijdse gesprekken indien daar nood aan is). Dit kan dus perfect geïntegreerd worden in het systeem van feedback en evaluatie.

 • Heb je in het afgelopen jaar je talenten extra kunnen inzetten in je job?
 • Hoe is dit verlopen? Hoe kan je er verder mee gaan?
 • Welke talenten zou je het komende jaar meer willen inzetten in je job?
 • Welke loopbaanaspiraties heb je voor de komende 2 à 3 jaar?

Bij de bespreking vertrekken we van volgende vragen:

 • Wat heb jij nodig (context, randvoorwaarden, bijkomende vaardigheden) om deze talenten in te zetten?
 • Wat is er mogelijk binnen de organisatie?
 • Wat zijn mogelijke struikelblokken?
 • Hoe kunnen we dit vertalen naar taken / verantwoordelijkheden / doelen?
 • Welke ontwikkelacties kunnen we formuleren om je talent verder te ontwikkelen?
 • Welke afspraken zijn hiervoor nodig?
 • Welk engagement neem jij? Welk engagement neemt de leidinggevende?
 • Zijn er zaken die van jou veel (negatieve) energie vragen en die je liever niet meer zou doen? Waarover gaat dit precies?

Vonk zorgt voor de installatie van talentmanagement in de organisatie door het te integreren in bestaande systemen van feedback en evaluatie.

We reiken concrete tools aan voor medewerkers en leidinggevenden om met zo weinig mogelijk administratie een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Meer informatie?

Contacteer ons vrijblijvend met jouw vraag. In een persoonlijk gesprek verkennen wij jouw vraag en behoeften. Vervolgens werken wij een offerte op maat uit.

Contactpersoon: inge.vromant@apbvonk.be – 0496 91 46 79