Systemisch coachen: denken vanuit het systeem.

gesprek

Zoals beloofd in de vorige blog ‘een vliegende start‘ neem ik jullie mee in verschillende benaderingen van het coachen.

In deze blog ga ik dieper in op 4 aspecten van het systemisch coachen

1. Waarom een groep zich op een bepaalde manier gedraagt

Een groep mensen vormt een sociaal systeem. Marijke Lingsma stelt: “Individuele leden van een systeem reageren alsof ze met een onzichtbaar lijntje aan elkaar verbonden zijn.” Door het communicatiepatroon te onderkennen krijg je zicht op waarom een groep zich op een bepaalde manier gedraagt.

“Het gaat in het systeemdenken over een team, dat niet om kan gaan met de verschillende verklaringen.” Door het systeem in kaart te brengen en de patronen erin te ontdekken kan je als coach stappen ondernemen om het systeem gericht te beïnvloeden.

2. Hoe we elkaar beïnvloeden

We beïnvloeden elkaar continu. “Je kan niet niet beïnvloeden.” stelt Watzlawick. Denk er maar eens over na… Zo beïnvloed je wanneer je zwijgt, of je terugtrekt of niet komt opdagen.

De systeemtheorie geeft aan dat wat je niet zegt (de non-verbale communicatie) een sterkere invloed heeft en eerlijker is dan de verbale.

Een coach let dan ook erg op de non-verbale communicatie, benoemt deze, toetst zijn eigen interpretatie ervan af en gaat er verder mee aan de slag.

Communicatieschema

Ik heb een binnenkant met gewaarwordingen, gedachten en bedoelingen. Deze tracht ik te vertalen naar mijn buitenkant door te handelen, te spreken en door lichaamstaal te gebruiken. Jij doet net hetzelfde, maar ik zie en hoor enkel jouw buitenkant en tracht deze te ‘lezen’. Wat jouw binnenkant is kan ik alleen maar raden. Daarom is aftoetsen of je zaken goed begrepen hebt cruciaal bij coaching.

3. Hoe je als coach gericht tracht te beïnvloeden

De binnenkant van de ander bepaalt hoe mijn communicatie overkomt. Bij coaching trachten we gericht te beïnvloeden. Dit ressorteert een effect bij de ander.

Dat effect hangt niet af van wat mijn bedoeling of intentie is, maar wel van mijn buitenkant en de betekenis die de ander er aan geeft. Daarom letten coaches erg op wat ze zeggen of vragen, hoe ze het zeggen of vragen en op hun lichaamstaal. We gaan aan de slag met het effect dat onze communicatie op de ander heeft.

Binnen een systeem ontstaan patronen, gedragingen die steeds terug komen. Deze patronen volgen een soort verkeersregels, de systeemregels genoemd. Coaches kunnen trachten nieuwe systeemregels in de groep te brengen, zodat ongewenste patronen verdwijnen. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor het evenwicht in het systeem. Coaches gaan stapsgewijs te werk zodat het evenwicht in de groep kan meegroeien.

4. Bekijk het eens vanuit een ander perspectief

Tenslotte nog iets over perspectieven. Wanneer er frustraties of onenigheid leeft, kan het helpen om de kwestie eens vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Hoe zou diegene waarmee je problemen hebt de situatie zien? En de leidinggevende? En de klant? En…?
Probeer het maar eens uit, je zal zien dat het je milder stemt en tot nieuwe inzichten brengt!

Deze vind je wellicht ook leuk