Selectie – solliciteren

Informeer je als kandidaat naar het verloop van de selectieprocedure. Vraag via de opgegeven contactpersoon het functieprofiel en het examenprogramma op om je voldoende te kunnen voorbereiden.

Wat is een psychotechnische proef of een assessment center?

Een psychotechnische proef of assessment center wordt doorgaans afgenomen door een extern selectiebureau. Via een combinatie van verschillende technieken gaat men na in welke mate een kandidaat over de nodige competenties en vaardigheden beschikt.

In dergelijk selectieonderdeel komen geen kennisproeven aan bod. Selectietechnieken die vaak worden ingezet zijn onder andere: persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve testen, postbakoefening, rollenspel, presentatieoefening, groepsdiscussie, planningsoefeningen, gedragsgericht interview, enzovoort. Door de combinatie van verschillende selectietechnieken krijgt men een objectief en betrouwbaar beeld van de competenties van een kandidaat.

Meer over de selectietechnieken…

De persoonlijkheidsvragenlijst bevraagt de persoonlijke interesses en de manier waarop de kandidaat omgaat met mensen in een professionele context. De resultaten hiervan bespreken we tijdens het interview.

De cognitieve testen meten de capaciteiten om met verbale of numerieke informatie om te gaan: het juist begrijpen en adequaat conclusies trekken uit gegevens.

De postbakoefening is een oefening waarbij de kandidaat verschillende opdrachten moet plannen en organiseren. Deze oefening geeft ons informatie over de manier van organiseren, prioriteiten stellen en dergelijke meer. De postbakoefening wordt nadien met de assessoren besproken.

In het rollenspel krijgt de kandidaat de opdracht een gesprek te voeren met een medewerker, klant, … over een specifiek thema.

Tijdens een groepsoefening moeten de kandidaten samen een opdracht oplossen.

Bij een presentatieoefening geeft de kandidaat een presentatie over een bepaald onderwerp.

Hoe kan je je voorbereiden op een psychotechnische proef of een assessment center?

Je kan je als kandidaat inhoudelijk weinig voorbereiden op een assessment center of psychotechnische proef. Weten waar je je aan kan verwachten vormt op dit vlak te beste hulpbron om eventuele zenuwen onder controle te houden.

Op het internet zijn verschillende demoversies te vinden van mogelijke assessmentoefeningen. Zo ook deze demo die door onze testleverancier, Cebir, wordt aangeboden.