Selectie – Psychotechnische proeven en assessment centers

SELECTIE | Vonk als partner voor het organiseren van psychotechnische proeven en assessment centers

Intake en op maat uitgewerkte procedure

Samen met jou inventariseren wij de kerncompetenties en kennis voor de functie. Een grondige analyse van het profiel en de functievereisten draagt bij tot het ontwikkelen van een selectieprocedure op maat.
Deze informatie resulteert in het opstellen van een competentiematrix waarbij aangegeven wordt welke selectie-instrumenten ingezet zullen worden om de verschillende competenties te toetsen tijdens het assessment center of de psychotechnische proef.

Uitvoering en rapportering

Vonk ontwikkelt de testbatterij voor het assessment center of de psychotechnische proef steeds op maat. De assessment centers en psychotechnische proeven bestaan uit een aantal gestandaardiseerde oefeningen, tests en simulaties. Deze zijn steeds zichtbaar relevant en hebben een realistisch karakter.

Wij beschikken over het volledige gamma computergestuurde CEBIR-testen, alsook kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde pen-en-papier testen van onder andere Pearson. Daarnaast is er een ruim aanbod aan simulatieoefeningen (rollenspel, presentatieoefening, groepsoefening, …) afgestemd op de functievereisten en context van jouw organisatie.

Na het assessment center of de psychotechnische proef stellen we per kandidaat een rapport op met de beoordeling op de vooropgestelde competenties. Afhankelijk van jouw vraag wordt er in het besluit een advies geschikt/niet geschikt, een rangorde, een kwantitatieve score, een samenvatting van de sterke en te ontwikkelen vaardigheden, tips voor de inwerkperiode gegeven. Ten slotte geven we een mondelinge toelichting aan de opdrachtgever of aan de selectiecommissie.

Feedback

Vonk is steeds bereid om kandidaten feedback te geven over hun prestaties tijdens de selectieprocedure. De feedback aan kandidaten gebeurt na afronding van de procedure en volgens de afspraken die tijdens de intake werden gemaakt. We bieden dit als gratis dienstverlening aan.

Opvolging en evaluatie

Indien gewenst kan Vonk nieuwe medewerkers begeleiden bij hun opstart in de organisatie. Hiervoor bieden wij verschillende mogelijkheden aan, gaande van een startgesprek, het opstellen van een ontwikkelplan tot een individuele coaching.

Elke selectieprocedure ronden wij af met een evaluatie door de opdrachtgever. Ook kan je met eventuele bekommernissen bij ons terecht en geven wij graag advies.