Selectie – Lid van de selectiecommissie

SELECTIE | Vonk als lid van de selectiecommissie

Onze consultants kunnen als extern selectiedeskundige deel uitmaken van de selectiecommissie. Zowel bij de schriftelijke als mondelinge selectieproef ondersteunen wij de selectiecommissie bij het bepalen en het ontwerpen van de verschillende onderdelen en vragen. Vonk staat hierbij garant voor een objectieve en kwalitatieve uitvoering.

Op basis van onderstaand stappenplan bieden wij alvast een overzicht.

Intake en op maat uitgewerkte procedure

Samen met jou inventariseren wij de kerncompetenties en kennis voor de functie. Een grondige analyse van het profiel en de functievereisten draagt bij tot het ontwikkelen van een selectieprocedure op maat. Deze informatie resulteert in het opstellen van een competentiematrix waarbij aangegeven wordt welke competentie en kennisvereisten getoetst worden in de verschillende selectieproeven.

Onze ruime ervaring op het gebied van selectie bij de overheid, maakt dat we over een ruim netwerk beschikken. Wij denken dan ook graag mee over de samenstelling van de selectiecommissie.

Uitvoering en rapportering

Vonk kan ondersteuning bieden bij het adverteren. Wij kunnen de personeelsadvertentie opstellen en laten ontwerpen door een gespecialiseerde firma. Verder kunnen wij de advertentie laten publiceren in de door jouw gekozen media. Daarnaast kan je steeds de vacature gratis laten plaatsen op onze website en in het e-zine van Vonk.

Voor de schriftelijke selectieproef, stellen wij in samenspraak met de andere leden van de selectiecommissie naast de eigenlijke schriftelijke proef ook duidelijke beoordelingscriteria op in overeenstemming met het competentieprofiel. Voorts zorgen we voor de nodige begeleiding bij de deliberatie en stellen wij het motivatieverslag op.

Ter ondersteuning van de mondelinge selectieproef, zorgt Vonk voor de nodige structuur tijdens het interview. Op basis van het overleg met de selectiecommissie wordt een interviewleidraad ontwikkeld om de vooropgestelde criteria of competenties te toetsen aan de hand van een specifieke vraagstelling. Vonk heeft per competentie een vragenlijst ontwikkeld die wij hiervoor gratis ter beschikking stellen. Ook hier zorgen wij voor de nodige begeleiding tijdens de deliberatie en het opstellen van het motivatieverslag.

Feedback

Vonk is steeds bereid om kandidaten feedback te geven over hun prestaties tijdens de selectieprocedure. De feedback aan kandidaten gebeurt na afronding van de procedure en volgens de afspraken die tijdens de intake werden gemaakt. We bieden dit als gratis dienstverlening aan.

Opvolging en evaluatie

Indien gewenst kan Vonk nieuwe medewerkers begeleiden bij hun opstart in de organisatie. Hiervoor bieden wij verschillende mogelijkheden aan, gaande van een startgesprek, het opstellen van een ontwikkelplan tot een individuele coaching.

Elke selectieprocedure ronden wij af met een evaluatie door de opdrachtgever. Ook kan je met eventuele bekommernissen bij ons terecht en geven wij graag advies.

Referenties/citaten