Samen bereiken we méér – Collegagroep Beleidsverantwoordelijken Regie Buitenschoolse Kinderopvang

uitwisseling - intervisie - overleg - vergaderen (5)

 

Sinds 2020 organiseren Vonk en VVSG de collegagroep Beleidsverantwoordelijken Regie Buitenschoolse Kinderopvang. Het is een plek waar beleidsverantwoordelijken ervaringen uitwisselen rond de manier waarop ze de uitrol en de implementatie van het Decreet Buitenschoolse opvang en Activiteiten buitenschoolse kinderopvang vorm geven.

Om het lerend vermogen binnen deze collegagroep te versterken, konden Ingrid Remmery (Vonk – procesbegeleider) en Sara Schroë (VVSG) beroep doen op stagiair Margot Janssens. Margot, studente Toegepaste Psychologie aan Howest, contacteerde 10 beleidsverantwoordelijken over de provinciegrenzen heen en polste naar hun aanpak, successen en uitdagingen. De info werd gebundeld en gepresenteerd op de collegagroep van 29 april 2021. Margot haar inspanningen werden duidelijk geapprecieerd door de deelnemers. Boeiende gesprekken werden opgestart en de resultaten van het onderzoek werden gedeeld op het bijhorende leerplatform.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking. Bedankt, Margot!

Interesse om ook deel te nemen aan deze collegagroep?

In het najaar gaan we opnieuw van start. Meld je hier als je interesse hebt!

 

Deze vind je wellicht ook leuk