Project in de kijker: installatie en teambegeleiding MAT

caritas trefdag CDV uitwisseling netwerken

Het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk is een snel groeiende organisatie. Op enkele jaren tijd verdubbelde hun capaciteit.

Om de organisatie in lijn te brengen met haar grootte en met de nieuwe uitdagingen waar ze voor staat, riepen ze onze hulp in.

1 van de trajecten die we begeleiden, is het traject installatie en teambegeleiding van het MAT (managementteam).

Een traject dat zich op het snijvlak tussen teamcoaching en managementconsulting bevindt.

We kregen de vraag om zowel te ondersteunen bij het vormgeven van het managementteam als hen op weg te zetten om tot een goede (samen)werking te komen.

Hoe we zo’n project aanpakken

De voorbereidende fase

  • We starten steeds met een intake bij de klant.
  • Vervolgens organiseren we voor een optimale communicatie en betrokkenheid een inleidende sessie.
  • Nadien vullen alle betrokkenen een online vragenlijst in.
  • Tijdens individuele interviews toetsen we onze bevindingen uit de vragenlijst af, zodat we een volledig zicht krijgen op de situatie.
  • Alle informatie die we individueel verzamelen, verwerken en gebruiken we anoniem.

Aan de slag

Nu we weten wat er speelt, kunnen we het managementteam installeren en afspraken maken voor een goede werking ervan.

Daarvoor vertrekken we vanuit het theoretische kader van het teamdoelmatigheidsmodel.

Nadat we samen een nieuw organogram uittekenden, planden we 5 werksessies met het managementteam.

  • Eerst gingen we op zoek naar de identiteit en doelen van het managementteam.
  • We analyseerden de overlegstructuren in de organisatie met de bijhorende verantwoordelijkheden en mandaten.
  • Ook de onderlinge rollen en de herverdeling van taken kwam aan bod.
  • We maakten afspraken rond de inhoud van de vergaderingen, de manier van vergaderen, de interne communicatie, het aanpakken van conflicten, enz…

Het resultaat

De klant kreeg duidelijke afspraken, afspraken die ze samen met het team hadden overeengekomen en waar iedereen zich op die manier in kan vinden.

Meer informatie

Wil je weten wat Vonk voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met inge.vromant@apbvonk.be.

Deze vind je wellicht ook leuk